Информационен бюлетин на представителството на ВКБООН в България

Встъпителни думи от Матайс льо Рут, Представител на ВКБООН в България

Удоволствие е за мен да представя Информационния бюлетин на ВКБООН в България, представящ съществени развития в областта на международната закрила. Една от основните цели на ВКБООН в България е оказването на подкрепа на българското правителство за създаването на справедлива и ефективна система за предоставяне на международна закрила. Съдът има основна роля за гарантиране на последователното прилагане на българските, европейски и международни стандарти. В подкрепа на съда, ВКБООН ще публикува регулярно информационен бюлетин с резюмета на решения от Европейския съд за правата на човека, Съда на Европейския съюз и на български съдилища. ВКБООН изразява готовност да подкрепи съдиите, разглеждащи бежански дела, както и правни представители на лица, търсещи закрила. Вярвам, че тази нова инициатива ще допринесе за още по-доброто сътрудничество между ВКБООН и съда.

 

Абонирайте се за бюлетина тук