Нов меморандум за сътрудничество по външните граници на ЕС

София, 15 април 2010 – Външните граници на ЕС са все по-непробиваеми и за бежанците става по трудно да влезнат на територията на ЕС и да имат достъп до процедура по предоставяне на закрила. В България, този проблем сега се разрешава с тристранен Меморандум за разбирателство, подписан на 14 април между Гранична полиция, Върховния комисариат за бежанците на ООН и Български хелзинкски комитет. Документът регулира сътрудничеството на българските граници, в полза на тези които търсят закрила на границата.

Меморандумът бе подписан, по време на кратка церемония в Представителството на ВКБООН в София, от Директорът на ГД Гранична полиция Захарин Ренов, Представителят на ВКБООН в България Милагрос Лейнес и Председателят на Български хелзинкски комитет Красимир Кънев. Милагрос Лейнес благодари на правителството за активното участие и сподели за документа, че „формализира много доброто сътрудничество, което вече съществува между тези три институции през годините.“

„Хора, които са трябвали да избягат от страните си обикновено пристигат на границата без необходимите документи. Този Меморандум за разбирателство подчертава правото им да влезнат в България и да им бъде разгледана молбата за закрила от отговорните власти,“ обясни Лейнес.

От името на ВКБООН, Българският хелзинкски комитет редовно мониторира пристигането на лица търсещи закрила на границата. Още повече, от 2003, повече от 450 служители на гранична полиция са посетили семинар на ВКБООН за да бъдат обучени по правата на търсещите закрила. ВКБООН също така е улеснил достъпът до информация за новопристигащите търсещи закрила, като е монтирал информационни дисплеи с брошури обясняващи процедурата за предоставяне на бежански статут и бежанските права на шестте най-често срещани езика.

Тристранно споразумение между граничните власти, ВКБООН и неправителственият сектор, е регионална инициатива на ВКБООН в Централна и Източна Европа, която цели създаването на гаранции за търсещите закрила.

Идеята за подписване на тристранен меморандум за разбирателство за граничен мониторинг между ВКБООН, БХК и Гранична полиция е представена на Министерството на вътрешните работи през 2007, но не бе отбелязан значителен успех поради проблеми във Вътрешното министерство. Обаче, в среща с новоназначения Заместник Премиер и Министър на вътрешните работи през ноември 2009, ВКБООН получи уверение, че споразумението ще се завърши бързо.

В България, много от лицата търсещи закрила подават своята молба за бежански статут пред граничните власти. През 2009 от общо 853 молби, 244 молби за закрила са подадени пред Гранична полиция, най-често на българо-турската граница.

 

Page 1 of 3