ВКБООН по повод загубата на човешки животи в пътно произшествие в България

СОФИЯ – ВКБООН, Агенцията за бежанци на ООН по повод загубата на човешки живот при най-тежкия към момента инцидент с мигранти в България – пътно произшествие, което отне живота на девет чуждестранни граждани и българския шофьор.

Злополуката стана рано в неделя сутринта в центъра на страната близо до град Пазарджик.

Ванът е превозвал 17 души, идващи от Афганистан, Пакистан и Сирия. Не е ясно дали са били бежанци или мигранти, защото все още не били подали молба за убежище. Осемте оцелели бяха отведени в болница за спешно лечение.

„Жертвите се чувстваха принудени да се обърнат към безскрупулни контрабандисти, за да се доберат до сигурно място и платиха за това с живота си“, каза Матайс льо Рут, Представител на ВКБООН в България. „Те са човешки същества, оставени изцяло на милостта на контрабандистите.“

Шофьорът на камиона е бил на 16 години и не е имал шофьорска книжка.

ВКБООН изразява своите съболезнования на семействата на хората, които са загубили живота си.

ВКБООН изразява своята благодарност за бързия отговор на службите за спешна помощ. Наред с това призоваваме българското правителство да работи в тясно сътрудничество със съседните на България страни, за премахване на престъпните организации, занимаващи се с каналджийство и трафик на хора.

Досега през 2017 г. повече от 1720 души са загинали (или са изчезнали), опитвайки се да стигнат до Европа.

КРАЙ

–––––––––––––––––

06 June 2017

SOFIA – UNHCR, the UN Refugee Agency, expresses regret at the loss of life in the deadliest incident so far involving refugees and migrants in Bulgaria – a road accident that claimed the lives of nine foreigners and the Bulgarian driver. The accident happened early Sunday morning in the centre of the country near the city of Pazardzhik.

The van was transporting 17 people who came from Afghanistan, Pakistan and Syria. It is not clear whether they were refugees or migrants because they had not yet filed an asylum claim. The 8 survivors were taken to hospital for emergency treatment.

“The victims felt compelled to turn to unscrupulous smugglers to get to safety and they paid with their lives,” said Mathijs le Rutte, UNHCR Representative in Bulgaria. “They are human beings who were completely at the mercy of the smugglers.”

The driver of the van was 16 years old, and had no driver’s licence.

UNHCR extends its condolences to the families of the people who lost their lives.

UNHCR expresses its appreciation for the quick response of the emergency services. We also call on the Bulgarian government to work with neighbouring countries to clamp down on organizations engaged in people smuggling.

So far in 2017, more than 1,720 people have died (or gone missing) trying to reach Europe.

ENDS

Page 1 of 7