ВКБООН набира оферти за „Development of Leadership Training Program for refugees, provision of training to refugee leaders and provision of a training panel on refugee protection and integration”

Представителството на Върховният комисариат на ООН (ВКБООН) за бежанците в България набира оферти за „Development of Leadership Training Program for refugees, provision of training to refugee leaders and provision of a training panel on refugee protection and integration”. Подробности относно изискванията към услугата и изпращането на оферти можете да намерите в поканата за участие и техническото задание. Моля, обърнете внимание и на приложените документи по-долу.

Офертите  се изгорвят на английски език и се изпращат по имейл в PDF формат подписани, подпечатани и сканирани на адрес: [email protected]

Крайният срок за изпращане на оферти е 17.04.2020, 23:59 CET. Офертата трябва да е  валидна поне 30 дни. Въпроси можете да изпращате до г-жа Емилия Братанова на имейл [email protected] до 10.04.2020.г.

Моля запознайте се добре с поканата и техническото задание преди да изготвите офертата си.

Приложения:

  1. Покана за изпращане на оферти № RFR/2020-01/BGR на английски и превод на български език
  2. Техническо задание- Annex А
  3. Форма за изпращане на ценово предложение – Annex B
  4. Форма за регистрация на доставчик на ВКБООН – Annex C
  5. Общи условия на ВКБООН за договори на английски език и превод на български – Annex D

Благодарим предварително!