ВКБООН обявява конкурс за проучване на обществените нагласи към бежанците в България

Представителството на Върховния Комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) в България кани социологически агенции в страната да предоставят предложение за реализирането на количествено и качествено национално представително проучвание на обществените нагласи към бежанци и хората, търсещи закрила в България. Подробно описание на проекта и детайли за кандидатстване може да откриете в следните документи:

1 RFQ_2019-04_BGR

2 Annex B_RFQ_2019-04

3_ANNEX C_FINANCIAL PROPOSAL_FORM

Моля, да предоставите офертата не по-късно от края на работния ден на 1-ви декември, 2019.