ВКБООН набира оферти за сключване на договор за почистващи услуги

Представителството в България на Върховния Комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) набира оферти за сключване на договор за почистващи услуги.

Поканата на английск и български език,  RFQ/2022-03/BGR, е прикачена към този имейл.

Техническото задание с детайлно описание на услугите и изискванията ще намерите в Приложение Б/Annex B.

Прикачени са още:

Моля да се запознаете с текста на поканата и приложенията преди да изпратите ценово предложение.

Ценовите предложения заедно с попълнения въпросник трябва да бъдат изпратени до Невяна Ризова на [email protected] не по-късно от 11 март 2022.

Много молим да потвърдите с обратен имей успешното получаване на това съобщение.