ВКБООН обявява търг за агенция за медиa мониторинг

ВКБООН обявява търг за агенция за медиа мониторинг. Повече информация може да откриете в следните документи: RFQ 2021, Annex B и Annex A 

Ценови оферти по образец Annex C: Price Proposal Form се приемат до 8-ми октомври, 2021.