Новопристигналите кандидати за закрила в България

София, март 2010 г. – Достъпът до информация относно правата на бежанците и процедурите, предвидени за търсещите убежище лица, се реализира трудно на границата. Бежанците пристигат, въоръжени единствено с дадени им от контрабандистите указания, за това как да влязат в страната. Новопристигналите лица, търсещи убежище, са прекалено объркани при сблъсъка си с граничните власти и не знаят какво им предстои. Ето защо Службата на ВКБООН започна да зарежда диспенсерите за информационни материали с брошури, в които се разясняват процедурите за предоставяне на закрила и правата на бежанците в България.

Река Марица, със своите 480 км дължина, е най-дългата река във вътрешността на Балканите. Тя извира от сърцето на българската планина Рила, тече по протежението на гръцко-турската граница и се влива в Егейско море. В рамките на няколко километра обаче, южно от с. Капитан Андреево, образува пирамида, която свързва България, Гърция и Турция.

Ако успеете за съберете сумата, за да платите на каналджии за ви отведат до територията на България, най-вероятно ще минете по този коварен воден път – последното препятствие пред новия ви живот. Повечето бежанци от Близкия изток пресичат нелегално границата точно на това място, където неравният терен и бързите води на реката осигуряват естествено прикритие срещу патрулиращите гранични полицаи.

Малко преди зазоряване, при екстремни температури от 30 градуса под нулата, Хани , някогашен студент по инженерство в Багдад, се качва на рибарска лодка с още няколко души, надявайки се бързо да пресече ледените води и да достигне до сигурно пристанище, където няма да се страхува за живота си. На половината път към сигурния бряг прииждаща вълна се разбива странично в лодката, Хани загубва равновесие и пада зад борда. Когато го издърпват обратно, тялото му е безжизнено. Става ясно, че трябва да го изоставят, иначе би изложил на риск останалите.

„Хората, които търсят убежище в България, трябва да преминат през производството за предоставяне на закрила. Това представлява предизвикателство за лица, които не са запознати с административните или правни процедури и които не говорят български език. Те трябва да са наясно с правата и задълженията си, както и с последствията от производството преди да са в състояние да направят информиран избор“, казва Петя Караянева, служител по въпросите на закрилата в Представителството на ВКБООН в София.

В България отговорността за вземане на решение по молбата за закрила е в ръцете на правителството. Често пъти обаче процесът е много труден за проследяване от страна на търсещите убежище лица, особено когато на границата няма преводач, който да превежда изискванията на техния език. Те се озовават в непозната държава, не познават механизмите за предоставяне на закрила и твърде често са неспособни да изразят ясно желанията си.

Снабдяването с диспенсери за информационни материали по външната граница на ЕС е част от регионална инициатива на ВКБООН, насочена към предоставяне на обща информация на новопристигналите търсещи убежище лица относно техните права и производството за изясняване на бежанския им статут.

В България информационните материали в диспенсерите се осигуряват от Държавната агенция за бежанците, Българския хелзинкски комитет и Българския червен кръст. Тъй като преводаческите услуги се намират трудно, особено на по-редките езици, брошурите се разпространяват на български, английски, арабски, кюрдски, фарси и пущу- най-често срещаните езици сред новопристигналите.

Когато Хани идва в съзнание, вижда, че е в болнична стая, свързан към различни машини, които отчитат жизнените му показатели. Преминал е през състояние на хипотермия, но резултатът изглежда обнадеждаващ: Хани ще се възстанови. „Можех да умра, но това не се случи. Сега искам само да започна живота си наново.“

Хани бил откаран спешно в болница от граничните служители, които го намерили полумъртъв и в шок на брега на реката в пределите на „зелената“ гранична зона. „Това е обичайно място за пресичащи границата хора – извън официалната зона за пресичане, но пък близо до международния път, “ обяснява граничен служител от Капитан Андреево, „Обикновено водим лицата, търсещи убежище, в административните сгради, където могат да напишат молбата си за предоставяне на закрила. С тях се разбираме трудно, освен ако не владеят английски. Брошурите ще ни помогнат да им обясним.“

Източната сухопътна граница на ЕС от Балтийско море в Полша до Черно море в България се простира на повече от 2 000 км. През последните няколко години Службата на ВКБООН постави над 220 диспенсера за информационни материали на всички основни входни пунктове, за да се гарантира, че търсещите убежище лица получават необходимата им информация, за да се ориентират в лабиринта от процедури на ЕС за предоставяне на убежище.

Сега Хани знае, че ДАБ, българската агенция за бежанците, отговаря за разглеждането на молбата му за убежище. От Агенцията ще имат нужда от около 3 месеца, за да преценят дали той трябва да получи статут на закрила в България или не.

От Борис Чеширков, ВКБООН-България

Page 1 of 7