Учебни материали за възраст 6 – 9

Учебните материали са фокусирани върху изграждането на социално-емоционални умения в класната стая с цел да се даде възможност на учениците и учителите да създадат заедно спокойна среда в класната стая.

Дейностите са свързани във възможно най-голяма степен с преживяванията на самите деца и с техния домашен живот.

Ако използвате видео и аудио материали за тази възрастова група, най-добре е да разказвате истории за дете бежанец на същата възраст като тази на учениците чрез обсъждане на оптимистични, познати и актуални теми като домашния живот, хобитата, играчките, новото училище и мечтите.

Кликнете върху линковете, за да изтеглите учебните материали.

 

Основна учебна програма за бежанците, убежището и миграцията

Тази основна учебна програма за деца на възраст от 6 до 9 години се фокусира върху изграждането на социално-емоционални умения и улесняване на връзките с връстниците, приемане на различията, разбиране на новите деца в класа, както и създаване на спокойна среда в класната стая.

Интегриране на темата за бежанците, убежището и миграцията във Вашите учебни дейности

Този модул съдържа насоки и идеи за въвеждане на темата в различни педагогически ситуации в класната стая.

Ръководство за дейности за възраст 6 – 9 години

Това практическо ръководство съдържа предложения за занимания в клас.