Над 80 милиона души по света са напуснали домовете си поради конфликти и преследване

 

На 20-ти юни отбелязваме Световния ден на бежанеца в израз на съпричастност и солидарност със съдбата на милиони хора, принудени да напуснат родината си поради конфликти и преследване.

Пандемията от COVID-19 натовари здравеопазването, образователната система и обществото, но заедно с това ни научи, че сме по-силни, когато сме заедно и се подкрепяме. Ние вярваме, че всички, включително бежанците, трябва да имат достъп до здравеопазване, образование, както и възможност най-малките сред тях да играят и спортуват.

Агенцията на ООН за бежанците работи заедно със своите партньори и бежанските общности всеки ден, за да помогне на хората, принудени да напуснат домовете си, да получат достъп до тези услуги и да бъдат пълноценна част от обществото.

Истории

Вижте вдъхновяващите истории на бежанци, които живеят в България.

Спортистът, който не спира да се бори за големи успехи

Мухебулах е щастлив, че в България успява да сбъдне мечтата си да тренира борба и да се състезава. Вече е участвал в две републикански първенства и иска да стане част от националния отбор по борба.

Момичето, което вярва, че ученето е за всички

Благодарение на подкрепата на своите учители в с. Българин Бехназ и брат й Саид научават български и полагат успешно изпитите след 7-ми клас. Днес те учат в ПЕГ „Д-р Иван Богров“ в Димитровград и имат шанс да получат добро образование.

Докторът, когото всички обичат

„Те са моето семейство в България“ – така Сагър Ал-Анези описва жителите на село Трилистник, които лекува. Местните го приемат като един от тях и му помагат да се установи с пожеланието да остане в България и да създаде семейство.

Работим заедно с бежанците всеки ден, за да им помогнем да бъдат пълноценна част от обществото

Организации

Агенция на ООН за бежанците

От създаването си през 1993 г. Представителството на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) в България подпомага и консултира правителството и НПО сектора, за да гарантира основните права на бежанците, хората, търсещи закрила и лицата без гражданство. ВКБООН работи с партньори в сферата на правната закрила, социалната медиация, психо-социалната подкрепа и интеграцията на бежанците.

Български съвет за бежанци и мигранти

Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) е сдружение на гражданското общество за застъпничество, лобиране и фондонабиране за закрилата и интеграцията на бежанците и мигрантите в България. Основната ни цел е засилване ролята на гражданското общество за формиране на равноправна и справедлива национална и европейска политика по убежището, миграцията и интеграцията.

Български Червен кръст

От 1993 г. БЧК подпомага приема и интеграцията на хората, търсещи закрила и бежанците.  През 1997 г. е създадена Бежанско-мигрантска служба на БЧК. БЧК работи усилено в следните направления: закрила и интеграция; работа на терен с общностите за оказване на подкрепа и тяхното овластяване; изграждане на толерантна среда; повишаване капацитета на институциите и организациите, работещи в тази сфера. https://www.redcross.bg/

Съвет на жените бежанки в България

„Съветът на жените бежанки в България” помага на бежанци и търсещи закрила в процеса на тяхната адаптация и интеграция в българското общество. Ние подкрепяме правото на всеки човек да осигури по-добро бъдеще за себе си и семейството си, независимо от пол, раса, религиозна и етническа принадлежност, и работим в посока изграждане на толерантност, търпимост и разбиране от страна на местната общност.

Фондация достъп до права – ФАР

Фондация за достъп до права – ФАР предоставя правна помощ на мигранти, бежанци и лица без гражданство в ситуации на систематични проблеми в достъпа до права, чието разрешаване би довело до засилена социална справедливост. Нашият основен проект е информационната онлайн платформа Migrantlife.bg, пригодена за бежанци и мигранти, която съдържа актуална и достъпна информация на 7 езика, модул Потърси Помощ и карта с доставчици на услуги.

Каритас София

Център за интеграция на бежанци и мигранти „Света Анна“ на сдружение Каритас София се намира на ул. Струма 1 в столицата. През 2020 година екипът на Каритас София подпомогна успешната итеграция на близо 900 търсещи закрила, бежанци и мигранти. Предоставените социални услуги обхващат подобряване достъпа до социални и здравни услуги, образование, заетост, развитие на социални и житейски умения, овластяване и насърчаване на активното участие в обществото.

Български хелзински комитет

Български хелзинкски комитет работи основно за защита на правата на най-уязвимите групи: деца, жени, хора в неравностойно положение, малцинства, бежанци и лишени от свобода. Целта е да насърчава уважение и отстояване на правата на човека, да лобира за законодателни промени за привеждане на българското законодателство в съответствие с международните стандарти, да поощрява обществен дебат по правозащитни проблеми и да популяризира правозащитната идея сред широката общественост.

Станете част от събитията по повод Световния ден на бежанеца

Събития

Солидарност с бежанците в рамките на Световния ден на бежанците

На 16-ти юни Гьоте-институт България в сътрудничество с Каритас София // https://caritas-sofia.org/bg // организира ден на солидарност с бежанците. Събитието предлага програма за възрастни и деца, която включва четене на глас и уъркшоп за деца на арабски език, семинар по творческо писане за възрастни. 

Събитие с прожекции на филми и арабска кухня

 

Български Червен кръст организира на 23-ти юни събитие Културен център G8 от 18 ч. по повод Световния ден на бежанеца. По време на събитието ще имате възможност да гледате документални и късометражни филм по темата, да се насладите на специалитети от арабската кухня и да се запознаете с личните истории на бежанци и мигранти, избрали родината ни за своя втора страна.

Многообразието на работното място: предимства и предизвикателства

На 22-ри юни Представителството в България на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) и КАТРО България организират среща с представители на местни и световни компании, които ще споделят своя опит в наемането на бежанци и развитието на многообразна работна среда. Уастие ще вземат представители на ВКБООН, КАТРО България, Български Форум на бизнес лидерите, RadioActive International Recruitment, Бежанския консултативен съвет.

 

Kоалиционната среща 

На 23-ти юни Българският съвет за бежанци и мигранти организира коалиционна среща на тема „Роля на инициативите, водени от бежанци и мигранти, за интеграцията на бежанците и мигрантите в България“. Събитието ще събере инициативи от София и страната, създадени бежанци и мигранти с цел подпомагане на интеграцията им в България. За повече информация пишете на [email protected] или посетете https://bcrm-bg.org/.

Инициатива под надслов „Заедно лекуваме, учим и спортуваме“

Съветът на жените бежанки в България организира инициатива под надслов „Заедно лекуваме, учим и спортуваме“, насочена към бежанската общност в България. По време на инициативата СЖББ ще раздава книги със здравословни рецепти и саксии с билки, ще организира информационни срещи по различни здравни теми, а за най-малките започват двумесечни танцови занимания, съчетаващи любовта към спорта и изкуството в едно.

Глобални тенденции 2020