Εκπαίδευση

Παράλληλα, διοργανώνει εκστρατείες στις οποίες συμμετέχουν και σχολεία, ενώ διαθέτει εκπαιδευτικό υλικό (εγχειρίδια, ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες) και μια μεγάλη συλλογή φωτογραφιών προσφύγων, που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να εισάγουν το θέμα των προσφύγων στις σχολικές αίθουσες, εξοικειώνοντας τους μαθητές με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαφορετικότητα και τη σημασία της κοινωνικής ένταξης των ξεριζωμένων συνανθρώπων μας. Το διαδικτυακό παιγνίδι, ταξίδιφυγής, αποτελεί ενα βιωματικό εργαλείο μάθησης για τον κάθε παίκτη. Μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως από τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να συζητήσουν θέματα προσφύγων και ασύλου μ’ένα πρωτοποριακό τρόπο.

Το εκπαιδευτικό υλικό που θα βρείτε απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, σχολικούς συμβούλους, στελέχη της εκπαίδευσης, εμψυχωτές ομάδων κ.α. και είναι ιδιαίτερα ευέλικτο ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε τάξης και διδακτικού αντικειμένου (γλώσσα, ιστορία, γεωγραφία, καλλιτεχνικά κτλ.). Το υλικό αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο είτε της διαθεματικότητας, εμπλουτίζοντας τον τρόπο διδασκαλίας αλλά και τα ίδια τα σχολικά βιβλία, είτε της ευέλικτης ζώνης.

Για την αποστολή εκπαιδευτικού υλικού και τη δυνατότητα παρουσιάσεων σε σχολεία, καθώς και για να συζητήσουμε ιδέες και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες εντός και εκτός της σχολικής τάξης, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 22 359043/22 359057 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].