Δραστηριότητες σε σχολεία

Σκοπός των σχολικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιεί η ΥΑ, είναι να δώσει την ευκαιρία στα παιδιά να γνωρίσουν και να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες, να συνειδητοποιήσουν τις ιδιαίτερες δυσκολίες που συναντούν στις φάσεις του εκπατρισμού, της φιλοξενίας τους σε κάποια άλλη χώρα και, ενδεχομένως, της επιστροφής τους. Τα μέσα που χρησιμοποιεί η ΥΑ στις ενημερωτικές της δραστηριότητες στα σχολεία είναι παρουσιάσεις, βίντεο, φωτογραφίες και βιωματικά εργαστήρια καθώς και παιγνίδια, όπως το Ταξίδι Φυγής. Η ανάπτυξη διαλόγου με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς είναι αναπόσπαστο μέρος κάθε συνάντησης.

Οι συνθήκες που οδηγούν τους ανθρώπους σε προσφυγοποίηση, οι υποχρεώσεις των δημοκρατικών χωρών έναντι των προσφύγων, τα μέτρα πολιτικής για τους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο καθώς και η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών κοινωνικής ένταξης των προσφύγων, αποτελούν το βασικό άξονα των συζήτησεων που αναπτύσσονται με τους μαθητές στα σχολεία. Ο νέος πολιπολιτισμικός χαρακτήρας που διαμορφώνεται στο νησί καθώς και η δημόσια συζήτηση που αναπτύσσεται γύρω από το θέμα των επιδομάτων, αλλά και το φόβο που καλλιεργείται για δημογραφική αλλαγή, αύξηση της ανεργίας δεν αφήνει ανεπηρέαστουςτους μαθητές, οι οποίοι εκφράζουν ανάλογες σκέψεις και ανησυχίες. Στόχος όμως όλων των δραστηριοτήτων είναι να δοθεί μια σφαιρική κάλυψη του θέματος των προσφύγων, με έμφαση στον πυρήνα του προσφυγικού ζητήματος – ότι οι πρόσφυγες βρίσκονται στις χώρες υποδοχής επειδή η ζωή τους κινδύνευε στη χώρα καταγωγής ή χώρα συνήθους διαμονής τους.