Ενώ αρκετοί πρόσφυγες είναι και ανιθαγενείς, δεν είναι όλοι οι ανιθαγενείς πρόσφυγες. Εντούτοις, το ζήτημα της ανιθαγένειας αποτελεί κύρια μέριμνα της ΄Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Συγκεκριμένα, το 1974 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ζήτησε από την ΄Υπατη Αρμοστεία να παρέχει νομική βοήθεια στο ζήτημα της ανιθαγένειας και το 1996 εξουσιοδότησε την οργάνωση να διευρύνει το ρόλο της στην προώθηση των προσπαθειών για την εξάλειψη της ανιθαγένειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Το ίδιο ψήφισμα κάλεσε τα κράτη να υιοθετήσουν εθνικές νομοθεσίες που να προάγουν τη μείωση της ανιθαγένειας, σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου, με την εξάλειψη της αυθαίρετης στέρησης της ιθαγένειας και ζήτησε από την ΄Υπατη Αρμοστεία να προωθεί την προσχώρηση στις διεθνείς συμβάσεις για την καταπολέμηση της ανιθαγένειας. Πρόσφατα, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΄Υπατης Αρμοστείας εξέφρασε την ανησυχία της για το ότι ορισμένες καταστάσεις ανιθαγένειας είναι παρατεταμένες και κάλεσε την ΄Υπατη Αρμοστεία να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές, εξετάζοντας με τα σχετικά κράτη μέτρα που να τις θέσουν σε τέλος.