Ocenění žáků u příležitosti Světového dne uprchlíků 2019 v ČR

V letošním roce Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v České republice u příležitosti Světového dne uprchlíků ocenil 11 žáků z řad žadatelů o azyl a azylantů, kteří dosáhli v tomto roce vynikajících studijních výsledků. Ocenění žáci pocházeli ze Sýrie, Iráku, Kazachstánu, Gruzie, Ukrajiny a Ázerbajdžánu. Osobní záštitu nad touto tradiční akcí UNHCR převzal ministr […]

© UNHCR/Michal Novotný

V letošním roce Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v České republice u příležitosti Světového dne uprchlíků ocenil 11 žáků z řad žadatelů o azyl a azylantů, kteří dosáhli v tomto roce vynikajících studijních výsledků. Ocenění žáci pocházeli ze Sýrie, Iráku, Kazachstánu, Gruzie, Ukrajiny a Ázerbajdžánu.

Osobní záštitu nad touto tradiční akcí UNHCR převzal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Slavnostní vyhlášení proběhlo 20. června 2019 v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za účasti oceněných dětí, jejich rodin, učitelů, ředitelů, pracovníků UNHCR, Ministerstva vnitra, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zástupců nevládních organizací poskytujících služby žadatelům o azyl a držitelům mezinárodní ochrany a zástupců médií. Žáci byli vybráni ve spolupráci se školami, Správou uprchlických zařízení a starosty měst.

Celá akce měla posloužit k povzbuzení a motivaci dalších dětí z řad držitelů mezinárodní ochrany ke studiu, stejně jako k rozšíření povědomí o přínosu vzdělávání mezi jejich rodiči a v neposlední řadě také k vytvoření pozitivního obrazu uprchlíků v médiích a u široké veřejnosti.

2019_06_20_UNHCR_MSMT_Muzeum_smyslu_01

© UNHCR/Michal Novotný

2019_06_20_UNHCR_MSMT_Muzeum_smyslu_06

© UNHCR/Michal Novotný

© UNHCR/Michal Novotný

2019_06_20_UNHCR_MSMT_Muzeum_smyslu_18

© UNHCR/Michal Novotný

2019_06_20_UNHCR_MSMT_Muzeum_smyslu_21

© UNHCR/Michal Novotný