Седемте основни призива за действие на ВКБООН към следващия Европейски парламент 

Конфликтите, насилието и преследването принуждават все повече хора да напуснат домовете си. Повечето от тях остават в своята страна или бягат в съседните държави, а не в Европа. Независимо че все по-малко хора днес търсят убежище в Европа, мнозина продължават да загиват в морето, търсейки своето ново бъдеще. Освен това отблъскванията и злоупотребите по сухопътните граници продължават и много хора, търсещи закрила, не могат да влязат в Европа.

Европейският съюз (ЕС) може да заеме водеща роля в защитата на бежанците в Европа и по света, включително чрез подкрепа за изпълнението на Глобалния пакт за бежанците. Този нов глобален пакт ще спомогне за предоставянето на по-силна подкрепа за държавите, в които живеят по-голямата част от бежанците. Той също така насърчава по-справедливото споделяне на отговорността за подпомагане на хората, които са принудени да напуснат родината си и да потърсят убежище другаде.

С общи усилия държавите от ЕС могат да посрещнат пристигащите хора по безопасен и хуманен начин, който работи както за бежанците, така и за приемащите ги общества. Предоставяйки подкрепа на държави извън Европа, ЕС може да намали броя на хората, предприемащи опасни пътувания, и да помогне на бежанците в намирането на дългосрочни възможности за пълноценен живот, а не просто за оцеляване.

По-добра закрила за бежанците в ЕС и по света

Членовете на следващия Европейски парламент имат важната и единствена по рода си възможност да:

Защита на правото на хората на безопасност и убежище

Всеки човек, който бяга от конфликти, насилие и преследване, има право да потърси безопасност. Трябва да бъде даден този шанс на хората, търсещи убежище по границите. Деца никога не трябва да бъдат задържани, а възрастни – само в краен случай и за кратък и фиксиран период от време. Правата на човека важат за всички и винаги трябва да бъдат уважавани.

Създаване на справедливи и бързи процедури по предоставяне на убежище в ЕС

Хората, бягащи от конфликти, насилие и преследване, които пристигат в ЕС, трябва бързо да бъдат идентифицирани, така че да могат да получат убежище и подкрепа. Тези, които не покриват критериите за получаване на закрила, трябва също да бъдат идентифицирани и отпратени по достоен и уважителен начин.

Показване на солидарност между държавите в ЕС

Отговорността за приемането и настаняването на хора, търсещи сигурност и убежище, може да бъде споделена по честен и целесъобразен начин, например чрез прехвърляне на лица, търсещи убежище, от държавите, които приемат голям брой, към други държави.

Предоставяне на повече законови възможности за бежанците да намерят сигурност в Европа

Ако държавите от ЕС поемат допълнителен и траен ангажимент за презаселване или други безопасни и законни мерки, все по-малко хора ще предприемат опасни пътувания, за да намерят сигурност в Европа.

Спасяване на животи в морето

Прекалено много хора загиват в опит да прекосят Средиземно море. Това показва нуждата от по-голям капацитет за издирване и спасяване, както и безопасни пристанища в Европа и отвъд. Държавите от ЕС трябва да решат къде спасените хора ще могат безопасно да слязат от борда.

Приветстване на бежанците в новите им домове

Хората възстановяват по-лесно живота си, когато чувстват сигурност, живеят в прилични условия и се ползват от човешките си права, включително правото на образование. Когато им е даден шанс, бежанците се интегрират в приемащите общества и дават значителен принос за тях.

Подпомагане на бежанците да се реализират, където и да се намират

Европейската подкрепа за държавите по целия свят ще помогне на бежанците да изградят наново животите си, където и да се намират. Ако имат бъдеще на друго място, много по-малко хора биха поели на отчаяно пътешествие в опит да достигнат до Европа.

Споделете тази страница

Facebook   Twitter

Share This