UNHCR’s syv hovedbudskaber til det næste Europa-Parlament

Konflikt, vold og forfølgelse tvinger flere og flere mennesker til at flygte fra deres hjem. De fleste bliver i deres hjemland eller flygter til nabolande, ikke Europa. Til trods for at færre mennesker nu søger i sikkerhed i Europa, er der stadig alt for mange, der på tragisk vis mister livet til havs i en søgen efter en ny fremtid. Mennesker bliver fortsat stoppet, sendt tilbage og udsat for overgreb ved landegrænser, og mange, der søger beskyttelse, kan ikke komme ind i Europa.

Den Europæiske Union (EU) kan spille en ledende rolle i at beskytte flygtninge i Europa og resten af verden, bl.a. ved at støtte implementeringen af den nye flygtningepagt. Denne nye globale aftale vil sikre en stærkere støtte til de lande, der huser flest flygtninge. Den tilskynder også til en mere retfærdig fordeling af ansvaret for at hjælpe de mennesker, der er tvunget til at flygte fra deres land og søge tilflugt andre steder. 

Gennem fælles aftaler og samarbejde kan EU-landene håndtere ankomsten af mennesker på en tryg og human måde, der virker for både flygtningene og de samfund, der tager imod dem. Ved at støtte lande uden for Europa kan EU desuden reducere antallet af farlige rejser og hjælpe med at finde langsigtede muligheder for flygtninge, så de kan trives og ikke blot overleve.

Bedre beskyttelse af flygtninge i EU og globalt

Medlemmerne af det næste Europa-Parlament har en unik og vigtig mulighed for at:

Beskytte menneskers ret til sikkerhed og asyl

Enhver, der flygter fra konflikt, vold og forfølgelse har ret til at søge i sikkerhed. Mennesker, som søger asyl ved en grænse, skal have mulighed for at gøre det. Børn skal aldrig spærres inde, og voksne kun som en sidste udvej og i en kort, tidsbegrænset periode. Menneskerettigheder gælder for alle og skal altid respekteres. 

Skabe fair og effektive asylprocesser i EU

Mennesker, som flygter fra konflikt, vold og forfølgelse og ankommer til EU, skal hurtigt identificeres, så de kan få asyl og hjælp. De, der ikke har krav på beskyttelse, bør også identificeres hurtigt og kan sendes retur – med værdighed og respekt.

Udvise solidaritet mellem EU-lande

Ansvaret for at modtage såvel som at huse mennesker, der søger sikkerhed og asyl, kan deles på en retfærdig og praktisk måde – eksempelvis ved at overføre asylansøgere fra lande, der modtager mange ansøgninger, til andre lande.

Tilbyde flere lovlige alternativer for flygtninge til at komme i sikkerhed i Europa

Med flere og faste forpligtelser fra EU-stater til at genbosætte kvoteflygtninge og tilbyde andre sikre og lovlige adgangsveje, vil færre mennesker ty til farlige rejser for at søge i sikkerhed i Europa.

Redde liv til havs

Alt for mange mennesker mister livet, når de forsøger at krydse Middelhavet. Der er brug for en øget kapacitet til redningsaktioner og sikre havne til at kunne gå i land både i og uden for Europa. EU-landene er nødt til at blive enige om, hvor mennesker, der er blevet reddet til havs, kan komme i land sikkert.

Byde flygtninge velkomne i deres nye hjem

Mennesker kan hurtigere genopbygge deres liv, når de føler sig trygge, lever under ordentlige forhold, og deres menneskerettigheder bliver respekteret, herunder retten til uddannelse. Giver vi dem en chance, kan flygtninge blive integreret og i høj grad bidrage til de samfund, der huser dem.

Hjælpe flygtninge til at trives, hvor de end befinder sig

Europæisk støtte til lande over hele verden vil hjælpe flygtninge med at genopbygge deres liv, uanset hvor de er. Når de bliver tilbudt en fremtid andre steder, vil færre mennesker forsøge at begive sig ud på desperate rejser mod Europa. 

Syv handlinger.

Én fælles fremtid.

Det ligger i dine hænder.

 

 

Del denne side

Facebook   Twitter

Share This