ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti seitse keskset üleskutset järgmisele Euroopa Parlamendi koosseisule

Relvakonflikt, vägivald ja tagakiusamine sunnivad üha rohkem inimesi oma kodust põgenema. Valdav osa neist jääb oma päritoluriiki või põgeneb naaberriikidesse, mitte Euroopasse. Kuigi Euroopas turvalisust otsivate inimeste arv on nüüd väiksem, surevad endiselt liiga paljud traagilisel moel merel, olles teel uue tuleviku poole. Halb kohtlemine maapiiridel jätkub samuti ning paljud kaitset otsivad inimesed ei saa Euroopasse siseneda.

Euroopa Liit (EL) saab pagulaste kaitsmisel Euroopas ja mujal mängida juhtrolli, toetades muuhulgas globaalse pagulasraamistiku elluviimist. See uus ülemaailmne kokkulepe aitab pakkuda tugevamat toetust riikidele, kus elab suurem osa pagulastest. Samuti julgustab lepe jagama õiglasemalt vastutust nende inimeste aitamisel, kes on sunnitud oma riigist lahkuma ja otsivad varjupaika mujal.

Ühiselt tegutsedes saavad ELi liikmesriigid turvaliselt ja humaanselt hallata inimeste saabumist viisil, mis sobib nii pagulastele kui kogukondadele, kes neid vastu võtavad. Toetades väljaspool Euroopat asuvaid riike, saab EL samuti vähendada ohtlikule teekonnale asumist ja aidata pagulastel leida pikema perspektiiviga võimalusi elamisväärseks eluks, mitte ainult ellujäämiseks.

Kaitsta paremini pagulasi ELis ja üle maailma.

Euroopa Parlamendi järgmise koosseisu liikmetel on ainulaadne ja oluline võimalus neid lahendusi teoks teha:

Kaitsta inimeste õigust turvalisusele ja varjupaigale.

Igaühel, kes põgeneb relvakonflikti, vägivalla ja tagakiusamist on õigus otsida turvatunnet. Piiril varjupaika taotleda soovivatel inimestel peab olema võimalus seda teha. Lapsi ei tohiks kunagi hoida kinnipidamisasutuses ja ka täiskasvanuid võiks kinni pidada vaid viimase võimalusena lühikese kindlalt piiritletud ajavahemiku vältel. Inimõigused kehtivad kõigile ja neid tuleb alati austada.

Luua õiglased ja kiired ELi-ülesed varjupaigamenetlused

Inimesed, kes jõuavad ELi relvakonfliktide, vägivalla ja tagakiusamise eest põgenedes, tuleb tuvastada kiirelt, et neil oleks võimalik saada varjupaika ja tuge. Ka need, kellele rahvusvahelise kaitse ei laiene, tuleb kiirelt tuvastada, et neid oleks võimalik väärikal ja austaval viisil tagasi saata.

Näidata üles solidaarsust ELi liikmesriikide vahel

Turvalisust ja varjupaika otsivate inimeste vastuvõtmisel saavad riigid vastutust jagada õiglasel ja praktilisel viisil, näiteks viies varjupaigataotlejad riikidest, kuhu neid saabub arvukalt, teistesse riikidesse.

Pakkuda pagulastele rohkem seaduslikke võimalusi jõuda turvalisse Euroopasse

Kui ELi liikmesriigid on valmis püsivalt pakkuma täiendavaid võimalusi ümberasustamiseks või teisi turvalisi ja seaduslikke variante, ei vali nii paljud inimesed edaspidi Euroopasse jôudmiseks niivôrd ohtlikku teekonda.

Päästa merel paadipôgenike elusid

Liiga palju inimesi sureb Vahemerd ületada püüdes. Seega on vaja suuremat võimekust otsingu- ja päästetööde läbiviimiseks ning turvalisi sadamaid maabumiseks Euroopas ja mujal. ELi liikmesriigid peavad kokku leppima, kus saavad merel päästetud inimesed turvaliselt maabuda.

Olla pagulaste vastu nende uues kodus külalislahke

Inimesed suudavad oma elu kiiremini taas üles ehitada, kui nad tunnevad end turvaliselt, elavad vastuvõetavates tingimustes ja nende inimõigused, sealhulgas õigus haridusele, on kaitstud.

Aidata pagulastel elada kõikjal täisväärtuslikku elu

Euroopa toetus riikidele üle maailma aitab pagulastel kõikjal oma elu taas üles ehitada. Kui on olemas väljavaade tulevikule kuskil mujal, püüab väiksem arv inimesi meeleheitlikult Euroopasse pääseda.

Seitse tegevussuunda.

Üks ühine tulevik.

See on sinu kätes.

 

Jaga seda lehte

Facebook   Twitter

Share This