YK:n pakolaisjärjestön seitsemän keskeistä viestiä seuraavalle Euroopan parlamentille

Konfliktit, väkivalta ja vaino pakottavat yhä useammat pakenemaan kodeistaan. Tällä hetkellä useimmat heistä jäävät kotimaahansa tai pakenevat naapurimaihin, eivätkä Eurooppaan. Vaikka harvemmat hakevat nyt turvaa Euroopasta, liian monet kuolevat edelleen traagisesti merellä uutta tulevaisuutta etsiessään. Takaisin käännyttäminen ja kaltoinkohtelu maarajoilla jatkuu myös edelleen ja useat suojelua hakevat henkilöt eivät pääse Eurooppaan.

Euroopan unionilla (EU) voi olla päärooli pakolaisten suojelemisessa Euroopassa ja ulkomailla, myös tukemalla globaalisen pakolaiskompaktin toimeenpanoa. Tämä uusi globaali sopimus auttaa tarjoamaan tuntuvampaa tukea niille maille, joissa useimmat pakolaiset elävät. Se myös edistää oikeudenmukaisempaa vastuunjakoa niiden ihmisten auttamisessa, jotka joutuvat pakenemaan kotimaastaan ja hakemaan turvapaikkaa muualta.

Yhteistoiminnalla EU-maat voivat hallinnoida turvallisesti ja inhimillisesti ihmisten saapumista siten, että asiat toimivat hyvin sekä pakolaisten että vastaanottavien yhteisöjen kannalta. Tukemalla Euroopan ulkopuolisia maita EU voi myös vähentää vaarallista matkantekoa ja auttaa löytämään pakolaisille pitkäaikaisia mahdollisuuksia menestyä, eikä pelkästään pysyä elossa.

Parempaa suojelua pakolaisille EU:ssa ja maailmanlaajuisesti.

Seuraavan Euroopan parlamentin jäsenillä on ainutlaatuinen ja tärkeä mahdollisuus:

Suojata ihmisten oikeudet turvallisuuteen ja turvapaikkaan

Jokaisella henkilöllä, joka pakenee konflikteja, väkivaltaa ja vainoa on oikeus hakea turvaa. Rajoilla turvapaikkaa hakeville ihmisille on annettava mahdollisuus siihen. Lapsia ei saa koskaan pidättää, ja aikuisiakin vain viimeisenä keinona lyhyeksi, määritellyksi ajaksi. Ihmisoikeuksien on koskettava kaikkia ja niitä on kunnioitettava aina.

Luoda oikeudenmukaiset ja nopeat EU:n turvapaikka-menettelyt

Ihmiset, jotka pakenevat konflikteja, väkivaltaa ja vainoa, ja jotka saapuvat EU:hun, on tunnistettava nopeasti, jotta he voivat saada turvapaikan ja tukea. Ne, jotka eivät täytä suojelun vaatimuksia, on myös tunnistettava nopeasti ja mahdollisesti palautettava, arvokkaasti ja kunnioittavasti.

Osoittaa EU:n maiden välistä yhteisvastuullisuutta

Vastuuta isäntämaana toimimisesta sekä niiden ihmisten vastaanottamisesta, jotka etsivät turvaa ja turvapaikkaa, voidaan jakaa oikeudenmukaisesti ja käytännöllisesti, kuten siirtämällä turvapaikanhakijoita heitä paljon vastaanottavista maista muihin maihin.

Tarjota useampia lakisääteisiä vaihtoehtoja pakolaisille Eurooppaan turvaan pääsemiseksi

Kun EU:n jäsenvaltiot sitoutuvat yhä enemmän ja vakaammin uudelleensijoittamiseen ja muihin turvallisiin ja lakisääteisiin vaihtoehtoihin, harvemmat lähtevät vaaralliseen matkaan Eurooppaan turvaan hakeutumiseksi. 

Pelastaa ihmishenkiä merellä

Liian monet kuolevat yrittäessään ylittää Välimerta. Lisää etsintä- ja pelastuskapasiteettia sekä turvallisia maihinnoususatamia tarvitaan Euroopassa ja muuallakin. EU:n maiden on löydettävä yhteisymmärrys siitä, missä mereltä pelastettavat ihmiset voivat nousta turvallisesti maihin. 

Toivottaa pakolaiset tervetulleiksi uusiin koteihinsa

Ihmiset rakentavat elämänsä nopeammin uudelleen, kun he tuntevat olonsa turvalliseksi, elävät kohtuullisissa olosuhteissa ja voivat nauttia ihmisoikeuksistaan, myös oikeudesta koulutukseen. Kun pakolaisille annetaan mahdollisuus siihen, he kotiutuvat ja osallistuvat merkittävästi vastaanottavien yhteiskuntien toimintaan. 

Auttaa pakolaisia menestymään kaikkialla

Euroopan tuki maille ympäri maailmaa auttaa pakolaisia rakentamaan elämänsä uudelleen missä he ovatkaan. Kun heille tarjotaan tulevaisuus muualla, harvemmat pyrkivät lähetemään epätoivoiselle matkalle Eurooppaan pääsemiseksi. 

Seitsemän toimenpidettä.

Yksi yhteinen tulevaisuus. 

Asia on teidän käsissänne.

 

Jaa tämä sivu

Facebook   Twitter

Share This