Sedam preporuka UNHCR-a za sljedeći saziv Europskog parlamenta

Sukob, nasilje i proganjanje prisiljavaju sve više ljudi da napuste svoje domove. Većina ih ostaje u svojoj državi ili bježi u susjedne države, a ne u Europu. Iako se smanjio broj ljudi koji traže sigurnost u Europi, broj onih koje tragično stradavaju na moru u potrazi za novom budućnošću i dalje je prevelik. Osim toga, nezakonita vraćanja i neprimjereno postupanje nastavlja se na kopnenim granicama i mnogi koji traže zaštitu ne mogu ući u Europu.

Europska unija (EU) može odigrati vodeću ulogu u zaštiti izbjeglica u Europi i inozemstvu, uključujući podržavanjem provedbe Globalnog kompakta o izbjeglicama. Taj novi globalni sporazum pomoći će u pružanju snažnije potpore državama u kojima izbjeglice žive. Također potiče pravedniju raspodjelu odgovornosti u pružanju pomoći onima koji su prisiljeni pobjeći iz svojih država i potražiti utočište negdje drugdje.

Zajedničkim odgovorom države EU-a mogu upravljati dolaskom ljudi na siguran i human način, koji pomaže izbjeglicama i zajednicama koje ih primaju. Pružanjem potpore državama izvan EU-a, EU može umanjiti broj opasnih putovanja te pomoći u stvaranju dugoročnih rješenja kako bi izbjeglice mogli ostvariti bolji život, a ne samo preživljavati.

Bolja zaštita izbjeglica u EU-u i na globalnoj razini

Zastupnici u sljedećem sazivu Europskog parlamenta imaju jedinstvenu priliku:

Zaštititi ljudska prava na sigurnost i azil

Svatko tko bježi od sukoba, nasilja i proganjanja ima pravo tražiti sigurnost. Ljudima koji traže azil na granicama mora se pružiti prilika za to. Djeca se nikad ne smiju biti zatvarana, a odrasli samo u krajnjem slučaju i to na kratko i točno određeno razdoblje. Ljudska prava vrijede za sve i moraju se uvijek poštovati.

Osmisliti pravedne i brze postupke azila u EU-u

Ljudi koji bježe od sukoba, nasilja i proganjanja i koji dolaze u EU trebaju biti brzo identificirani kako bi mogli dobiti azil i zaštitu. Oni koji ne ispunjavaju uvjete za zaštitu moraju se brzo identificirati kako bi ih se moglo dostojanstveno vratiti u matičnu državu poštujući njihova ljudska prava.

Pokazati solidarnost među državama EU-a

Odgovornost za prihvat i smještaj osoba koje traže sigurnost i azil može se podijeliti na pošten i praktičan način, kao što je prebacivanje tražitelja azila iz država koji primaju velik broj ljudi u druge države.

Omogućiti izbjeglicama legalne načine za siguran dolazak u Europu

Uz dodatnu i čvrstu predanost država članica EU preseljenju te drugim legalnim i sigurnim načinima, Manji broj ljudi će se odvažiti na opasna putovanja u potrazi za sigurnošću u Europi.

Osmisle načine za spašavanje života na moru

Previše je života izgubljeno u pokušajima prelaska Sredozemnog mora. Stoga se trebaju povećati kapaciteti za traganje i spašavanje te više sigurnih luka u Europi i šire koje će primati izbjeglice. Države članice EU moraju se dogovoriti gdje se osobe spašene na moru mogu sigurno iskrcati.

Prihvatiti izbjeglice u njihovim novim domovima

Ljudi će brže ponovno izgraditi svoje živote kada se osjećaju sigurno, žive u primjerenim uvjetima i mogu uživati svoja ljudska prava, uključujući pravo na obrazovanje. Ako im se pruži prilika, izbjeglice se integriraju i znatno doprinose društvu zemlje domaćina.

Pomoći izbjeglicama da se integriraju gdje god se nalazile

Europska podrška državama širom svijeta pomoći će izbjeglicama ponovno izgraditi živote gdje god se nalazile. Kada im se ponudi budućnost negdje drugdje, Manji broj ljudi će se odvažiti na očajnička putovanja u Europu.

Podijelite ovu stranicu

Facebook   Twitter

Share This