Septyni svarbiausi JT Pabėgėlių agentūros (UNHCR) raginimai būsimosios kadencijos Europos Parlamentui

Kariniai konfliktai, smurtas ir persekiojimas priverčia vis daugiau žmonių palikti namus. Dauguma jų pasilieka savo šalyje ar pasitraukia į kaimynines šalis ir nevyksta į Europą. Nors dabar mažiau žmonių ieško saugios vietos Europoje, jūroje tragiškai žūva vis dar labai daug pabėgėlių, mėginančių surasti naujų ateities galimybių. Pasienyje pabėgėliai ir toliau neįleidžiami, pažeidžiamos jų teisės ir daug žmonių, ieškančių apsaugos, negali patekti į Europą. 

Europos Sąjunga (ES) gali pirmauti stengdamasi užtikrinti pabėgėlių apsaugą Europoje ir už jos ribų, be kita ko, prisidėti prie Pasaulinio susitarimo dėl pabėgėlių įgyvendinimo. Šis naujas pasaulinis susitarimas padės užtikrinti didesnę paramą šalims, kuriose apsigyvena daugiausia pabėgėlių. Jis taip pat skatina sąžiningiau dalytis atsakomybe už pagalbą tiems, kurie priversti palikti savo šalį ir ieškotis prieglobsčio kitur. 

Bendromis jėgomis ES valstybės narės gali saugiai ir humaniškai priimti atvykstančius žmones, kad nenukentėtų nei pabėgėliai, nei juos priimančios bendruomenės. Remdama šalis už Europos ribų, ES taip pat gali sumažinti pavojingų kelionių mastą ir padėti surasti ilgalaikių perspektyvų pabėgėliams oriai gyventi, o ne tik išgyventi. 

Geriau apsaugoti pabėgėlius ES ir visame pasaulyje.

Būsimosios kadencijos Europos Parlamento nariai turi nepaprastą ir labai svarbią galimybę.

Ginti žmonių teisę į saugumą ir prieglobstį

Kiekvienas žmogus, kuris bėga nuo karinio konflikto, smurto ir persekiojimo turi teisę ieškoti saugios vietos. Žmonėms, kurie atvyksta prie valstybės sienos ieškodami prieglobsčio, turi būti suteikta galimybė jo paprašyti. Vaikai jokiu atveju neturėtų būti sulaikomi, o suaugusieji – tik tada, kai nėra kitos galimybės, ir tai tik trumpą, nustatytą laiką. Žmogaus teises turi kiekvienas ir būtina visada jas gerbti.

Užtikrinti, kad ES prieglobsčio procedūros būtų teisingos ir sparčios

Žmonės, kurie bėga nuo karinio konflikto, smurto ir persekiojimo ir atvyksta į ES, turi būti greitai nustatyti kad jie galėtų gauti prieglobstį ir pagalbą. Asmenys, kurie neatitinka apsaugos kriterijų, taip pat turi būti greitai nustatomi, kad jie galėtų būti grąžinami oriai.

Parodyti, kad ES šalys yra solidarios

Atsakomybę už saugumo ir prieglobsčio ieškančių žmonių priėmimą ir apgyvendinimą galima pasidalyti sąžiningai ir praktiškai, pvz., galima perkelti prieglobsčio prašančius asmenis iš tų šalių, kurios priima daug pabėgėlių, į kitas šalis.

Suteikti daugiau teisėtų galimybių pabėgėliams pasiekti saugią vietą Europoje

Jei ES valstybės prisiimtų papildomų nuolatinių įsipareigojimų apgyvendinti pabėgėlius ir užtikrinti kitas saugias ir teisėtas galimybes, mažiau žmonių leistųsi į pavojingą kelionę ieškodami saugios vietos Europoje. 

Gelbėti žmonių gyvybę jūroje

Žūva daug žmonių, mėginančių perplaukti Viduržemio jūrą. Todėl reikia daugiau paieškos ir gelbėjimo pajėgų, taip pat saugių uostų, kuriuose būtų galima išsilaipinti, Europoje ir už jos ribų. ES šalys turi susitarti, kur žmonės, išgelbėti jūroje, galėtų saugiai išsilaipinti. 

Priimti pabėgėlius ir suteikti jiems naujus namus

Žmonės greičiau grįžta į normalų gyvenimą, kai jaučiasi saugūs, gyvena nežeminančiomis sąlygomis ir gali naudotis savo žmogaus teisėmis, pvz., teise į mokslą. Jei pabėgėliams suteikiama galimybė, jie integruojasi į priimančiąją visuomenę ir labai prisideda prie jos klestėjimo. 

Padėti pabėgėliams, kad ir kur jie būtų, oriai gyventi

Europos parama bet kuriai šaliai pasaulyje padės pabėgėliams, kad ir kur jie būtų, grįžti į normalų gyvenimą. Jei žmonės matys ateitį kitur, mažiau jų ryšis desperatiškai kelionei į Europą. 

Septyni veiksmai.

Viena bendra ateitis. 

Ji – jūsų rankose.

 

Pasidalykite šiuo puslapiu

Facebook   Twitter

Share This