ANO Bēgļu aģentūras septiņi galvenie aicinājumi nākamajam Eiropas Parlamentam

Konflikti, vardarbība un vajāšanas piespiež arvien vairāk cilvēku pamest savas mājas. Lielākā daļa no tiem paliek savā valstī vai glābjas kaimiņvalstīs, nevis Eiropā. Lai gan arvien mazāk cilvēku šobrīd cenšas sasniegt drošību Eiropā, pārāk daudzi jaunas nākotnes meklējumos joprojām traģiski iet bojā jūrā. Pie sauszemes robežām turpinās pārkāpumi un neiecietības izpausmes, un daudzi cilvēki, kuri meklē aizsardzību, nevar iekļūt Eiropā. 

Eiropas Savienība var uzņemties vadošu lomu, lai īstenotu bēgļu aizsardzību Eiropā un citās valstīs, tostarp atbalstot Globālo līgumu par bēgļiem. Šis jaunais globālais līgums palīdzēs sniegt spēcīgāku atbalstu valstīm, kurās dzīvo lielākā daļa bēgļu. Tas arī aicina taisnīgāk sadalīt atbildību par palīdzību tiem, kuri ir spiesti pamest savas valstis un meklēt patvērumu citur.

Rīkojoties kopīgi un saskaņoti, ES valstis var droši un humāni regulēt cilvēku ierašanos tādā veidā, kas darbojas gan bēgļu, gan viņus uzņemošo kopienu labā. Atbalstot valstis ārpus Eiropas, ES var arī mazināt bīstamos ceļojumus un palīdzēt nodrošināt ilgtermiņa iespējas bēgļiem, lai veicinātu attīstību, nevis tikai izdzīvošanu.

Labāka aizsardzība bēgļiem ES un visā pasaulē

Nākamā Eiropas Parlamenta locekļiem ir unikāla un nozīmīga iespēja:

Aizsargāt cilvēku tiesības uz drošību un patvērumu

Ikvienai personai, kas glābjas no konflikta, vardarbības un vajāšanas ir tiesības meklēt drošību. Cilvēkiem, kas lūdz patvērumu pie robežām, ir jādod iespēja to darīt. Bērnus nekad nedrīkst ieslodzīt, bet pieaugušos tikai uz īsu, noteiktu periodu galējas nepieciešamības gadījumā. Cilvēktiesības attiecas uz ikvienu, un tās jārespektē vienmēr.

Izstrādāt taisnīgas un ātras ES patvēruma piešķiršanas procedūras

Cilvēkus, kas bēg no konflikta, vardarbības un vajāšanas, un ierodas ES, nepieciešams ātri identificēt, lai viņi varētu saņemt patvērumu un atbalstu. Tos, kuri nekvalificējas, lai saņemtu aizsardzību, arī nepieciešams ātri identificēt un atgriezt, ievērojot cieņpilnu attieksmi.

Parādīt solidaritāti starp ES valstīm

Atbildību par to cilvēku uzņemšanu un uzturēšanu, kuri meklē drošību un patvērumu, var sadalīt taisnīgi un lietpratīgi, piemēram, pārvietojot patvēruma meklētājus no valstīm, kas uzņem lielu to skaitu, uz citām valstīm.

Piedāvāt plašākas legālas iespējas bēgļiem sasniegt drošību Eiropā

Ar papildu un pastāvīgām ES valstu saistībām attiecībā uz pārmitināšanu un citām drošām un legālām ieceļošanas iespējām mazāk cilvēku veiks bīstamus ceļojumus, lai sasniegtu drošību Eiropā.

Glābt cilvēku dzīvības jūrā

Pārāk daudz cilvēku iet bojā, mēģinot šķērsot Vidusjūru. Tāpēc ir vajadzīga meklēšanas un glābšanas resursu palielināšana, kā arī drošas ostas izkāpšanai krastā gan Eiropā, gan ārpus tās robežām. ES valstīm jāvienojas par to, kur jūrā izglābtie cilvēki var droši izkāpt krastā.

Uzņemt bēgļus viņu jaunajās mājās

Cilvēki atjauno savas dzīves ātrāk, kad jūtas drošībā, dzīvo apmierinošos apstākļos un var piekļūt savām cilvēktiesībām, ieskaitot tiesības uz izglītību. Ja vien viņiem dod iespēju, bēgļi integrējas un sniedz lielu ieguldījumu vietējā sabiedrībā.

Palīdzēt bēgļiem dzīvot pilnvērtīgi, neatkarīgi no tā, kur viņi atrodas

Eiropas atbalsts valstīm visā pasaulē palīdzēs bēgļiem atjaunot to dzīves, neatkarīgi no tā, kur viņi atrodas. Iegūstot nākotnes izredzes citur, mazāk cilvēku centīsies veikt bīstamus ceļojumus, lai sasniegtu Eiropu.

Septiņi svarīgi darbi.

Viena kopīga nākotne. 

Tas ir jūsu rokās.

 

Dalīties ar šo lapu

Facebook   Twitter

Share This