Siedem kluczowych postulatów UNHCR dla nowego Europarlamentu

Konflikty, przemoc i prześladowania zmuszają coraz więcej osób do ucieczki z własnego domu. Większość z nich pozostaje we własnym kraju lub ucieka do sąsiedniego, nie do Europy. Choć dziś coraz mniej ludzi dociera do Europy w poszukiwaniu bezpieczeństwa, nadal zbyt wielu ginie na morzu, w drodze ku nowej przyszłości. Wciąż powszechne jest zawracanie na granicach, wskutek czego osoby, które potrzebują ochrony, nie są wpuszczane do Europy.

Unia Europejska może odegrać wiodącą rolę w zapewnieniu uchodźcom ochrony w Europie i na świecie, m.in. wspierając wdrożenie Globalnego Paktu w sprawie Uchodźców. To nowe porozumienie pomoże zapewnić większe wsparcie krajom, w których żyje większość uchodźców. Zakłada także bardziej równomierne rozłożenie odpowiedzialności za pomoc tym, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju i ubiegania się o azyl w innym miejscu.

Działając wspólnie, państwa UE mogą zarządzać przepływem ludzi w zgodzie z zasadami bezpieczeństwa i humanitaryzmu, i jednocześnie tak, by służyło to zarówno uchodźcom, jak i przyjmującym ich społecznościom. Wspierając kraje spoza Europy, UE może również ograniczyć liczbę niebezpiecznych przepraw oraz pomóc znaleźć trwałe rozwiązania, które pomogą uchodźcom godnie żyć, a nie tylko przeżyć.

Lepsza ochrona uchodźców w UE i na świecie

Członkowie kolejnego Parlamentu Europejskiego będą mieli niepowtarzalną okazję, aby:

Chronić prawa człowieka do bezpieczeństwa i azylu

Każdy człowiek uciekający przed konfliktami, przemocą i prześladowaniami ma prawo szukać schronienia. Ludzie proszący o azyl na granicy muszą mieć szansę go otrzymać. Dzieci nie powinny trafiać do ośrodków zamkniętych, a dorośli tylko w ostateczności i na jak najkrótszy okres. Prawa człowieka przysługują każdemu i należy ich zawsze przestrzegać.

Stworzyć jasne i sprawne procedury azylowe w UE

Ludzi uciekających przed konfliktami, przemocą i prześladowaniami i przyjeżdżających do UE należy szybko identyfikować, aby od razu zapewnić im azyl i wsparcie. Osoby, którym nie przysługuje ochrona, trzeba również szybko zidentyfikować i deportować z poszanowaniem ich godności.

Pokazać solidarność pomiędzy krajami UE

Odpowiedzialność za przyjęcie i wspieranie osób ubiegających się o azyl powinna być uczciwie i sensownie dzielona, aby kraje, do których dociera najwięcej uchodźców, mogły przekazać ich innym krajom.

Zaoferować uchodźcom więcej możliwości legalnego dotarcia do UE

Jeśli państwa UE zwiększą swój udział w programie przesiedleń i stworzą inne bezpieczne i legalne możliwości, mniej ludzi wybierze ryzykowną podróż do Europy w poszukiwaniu bezpieczeństwa.

Ratować ludzi na morzu

Zbyt wiele osób ginie podczas przeprawy przez Morze Śródziemne. Dlatego trzeba zwiększyć skalę operacji ratunkowych na morzu, i stworzyć sieć portów, które przyjmą ocalonych rozbitków. Państwa członkowskie muszą uzgodnić, dokąd należy transportować uratowanych na morzu.

Zapewnić uchodźcom wsparcie w ich nowych krajach

Człowiek odbudowuje swe życie szybciej, gdy czuje się bezpieczny, żyje w przyzwoitych warunkach i korzysta ze swoich praw, w tym prawa do nauki. Uchodźcy, którzy dostaną taką szansę, integrują się ze społecznością przyjmującą i lepiej przyczyniają się do jej dobrobytu.

Dać uchodźcom szansę na godne życie, gdziekolwiek są

Wsparcie Europy dla krajów na całym świecie pomoże uchodźcom odbudować życie bez względu na miejsce. Mając szansę na przyszłość tam, gdzie znaleźli schronienie, nie będą musieli ryzykować życiem, by dotrzeć do Europy.

Udostępnij tę stronę

Facebook   Twitter

Share This