Sedem kľúčových výziev Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov pre budúci Európsky parlament

Konflikt, násilie a prenasledovanie nútia čoraz viac ľudí, aby utiekli zo svojich domovov. Väčšina z nich zostáva vo vlastnej krajine alebo uteká do susedných krajín, nie do Európy. Aj keď v Európe teraz hľadá bezpečie menej ľudí, stále ich príliš veľa tragicky umiera v mori pri hľadaní novej budúcnosti. Násilné návraty a zlé zaobchádzanie na hraniciach sú stále prítomné a mnoho ľudí hľadajúcich ochranu nemôže vstúpiť do Európy.

Európska únia (EÚ) môže hrať vedúcu rolu pri ochrane utečencov v Európe a zahraničí aj podporou implementácie Globálneho paktu o utečencoch. Táto nová globálna dohoda pomôže v poskytovaní silnejšej podpory krajinám, v ktorých žije najviac utečencov. Taktiež podnecuje férovejšie zdieľanie zodpovednosti na pomoc tým, ktorí sú nútení utiecť z ich krajiny a hľadať útočisko inde.

Prostredníctvom spoločného riešenia môžu krajiny EÚ bezpečne a humánne zvládnuť príchod týchto ľudí spôsobom, ktorý je prijateľný ako pre utečencov, tak aj pre komunity, ktoré ich hostia. Podporou krajín mimo Európy môže EÚ tiež zredukovať nebezpečné cesty a pomôcť nájsť dlhodobé príležitosti pre utečencov, aby sa im darilo a nemuseli len prežívať.

Lepšie chrániť utečencov v EÚ a globálne

Poslanci budúceho Európskeho parlamentu majú jedinečnú a významnú príležitosť:

Chrániť právo ľudí na bezpečnosť a azyl

Každá osoba, ktorá uteká pred konfliktom, násilím a prenasledovaním má právo hľadať bezpečie. Ľudia žiadajúci o azyl na hraniciach musia mať možnosť tak urobiť. Deti by nemali byť nikdy väznené a u dospelých by to mala byť len posledná možnosť na krátke, určité obdobie. Ľudské práva sa vzťahujú na všetkých a musia sa vždy rešpektovať.

Vytvoriť spravodlivé a rýchle azylové konania v EÚ

Ľudia, ktorí utekajú pred konfliktom, násilím a prenasledovaním a prichádzajú do EÚ, musia byť rýchlo identifikovaní, aby mohli získať azyl a podporu. Tí, ktorí nemajú nárok na ochranu musia byť tiež rýchlo identifikovaní a môžu byť vrátení spať, s dôstojnosťou a rešpektom.

Ukázať solidaritu medzi krajinami EÚ

Zodpovednosť za prijímanie a hosťovanie ľudí, ktorí hľadajú bezpečnosť a azyl môže byť zdieľaná spravodlivo a prakticky, napríklad presunom žiadateľov o azyl z krajín, kde ich je už mnoho, do iných krajín.

Ponúknuť utečencom viac právnych možností na dosiahnutie bezpečnosti v Európe

S dodatočným pevným záväzkom z štátov EÚ, pokiaľ ide o presídľovanie a ďalšími bezpečnými a právnymi možnosťami bude menej ľudí podstupovať nebezpečné cesty a hľadať bezpečnosť v Európe.

Zachrániť životy na mori

Príliš veľa ľudí umiera pri pokuse o prekročenie Stredozemného mora. Takže je potrebných viac vyhľadávacích a záchranných kapacít a bezpečnostných prístavov na vylodenie v Európe a mimo nej. Krajiny EÚ sa musia dohodnúť na tom, kde ľudia zachránení na mori môžu bezpečne vystúpiť.

Privítať utečencov v ich nových domovoch

Ľudia si znovu vybudujú svoje životy rýchlejšie, keď sa cítia v bezpečí, žijú v slušných podmienkach a môžu užívať svoje ľudské práva, vrátane práva na vzdelanie. Keď dostanú šancu, utečenci sa integrujú a výrazne prispievajú hostiteľskej spoločnosti.

Pomôcť utečencom prosperovať, nech sú kdekoľvek

Európska podpora krajinám na celom svete pomôže utečencom obnoviť ich život bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Keď im bude ponúknutá budúcnosť niekde inde, menej z nich sa bude snažiť podstupovať zúfalé cesty do Európy.

Zdieľať túto stránku

Facebook   Twitter

Share This