UNHCR:s sju uppmaningar till det nya Europaparlamentet

Konflikt, våld och förföljelse tvingar fler och fler människor på flykt från sina hem. De flesta stannar i sina hemländer eller flyr till grannländer, inte Europa. Trots att färre människor numera söker sig till Europa för att finna trygghet så dör fortfarande alltför många till havs i sökandet efter en ny framtid. Fortfarande blir människor stoppade och utsätts för övergrepp vid landgränserna, och många som söker skydd kan inte komma in i Europa.

Europeiska unionen (EU) kan ta en ledande roll i att skydda flyktingar i Europa och världen, bl.a. genom att stödja den globala flyktingpakten. Denna nya överenskommelse kommer att hjälpa till att ge bättre stöd till de länder där det finns flest flyktingar. Den uppmuntrar också till rättvisare fördelning av ansvaret att hjälpa de som tvingats fly sina länder.

Genom ett samarbete, kan EU-länder hantera människors anländande på ett säkert och humant sätt som fungerar för både flyktingar och de samhällen som tar emot dem. Genom att stödja länder utanför Europa kan EU också minska antalet farliga resor och hjälpa till att finna långsiktiga möjligheter för flyktingar att leva bra liv och inte bara överleva.

Bättre skydd för flyktingar i EU och i världen.

Ledamöterna i det kommande Europaparlamentet har en unik och viktig möjlighet att:

Skydda människors rätt till säkerhet och asyl

Varje person som flyr från konflikter, våld och förföljelse har rätt att söka säkerhet. Människor som söker asyl vid gränserna måste få en möjlighet att göra det. Barn ska aldrig spärras in, och vuxna endast som en sista utväg under korta och tidsbestämda perioder. Mänskliga rättigheter gäller alla och måste alltid respekteras.

Skapa rättvisa och snabba asylprocesser i EU

Människor som flyr konflikter, våld och förföljelse och kommer till EU behöver snabbt bli identifierade så att de kan få asyl och stöd. De som inte uppfyller kraven för skydd behöver också snabbt identifieras och med värdighet och respekt eventuellt sändas tillbaka.

Visa solidaritet mellan EU-länder

Ansvaret för mottagandet och omhändertagandet av människor som söker säkerhet och asyl kan delas upp på ett rättvist och praktiskt sätt – till exempel genom att omflytta asylsökanden från länder som tar emot ett stort antal människor till andra länder.

Erbjuda fler lagliga alternativ för flyktingar att komma i säkerhet i Europa

Med ytterligare, regelbundet åtagande från EU-stater gällande vidarebosättning och andra säkra och lagliga alternativ, kommer färre människor att ta sig ut på farliga resor för att söka trygghet i Europa.

Rädda liv till havs

Alltför många människor dör när de försöker ta sig över Medelhavet. Så förstärkt sök- och äddningskapacitet
och säkra hamnar för landstigning i och utanför Europa behövs. EU-länderna måste komma överens om var änniskor som räddas till havs kan stiga i land säkert.

Välkomna flyktingar i deras nya hem

Människor bygger upp sina liv snabbare om de känner trygghet, har drägliga levnadsvillkor och om deras mänskliga rättigheter respekteras, inklusive rätten till utbildning. När flyktingar ges möjlighet integreras de snabbare och bidrar till sina nya samhällen

Hjälpa flyktingar att få ett bra liv var de än är

Europeiskt stöd till länder över hela världen hjälper flyktingar att bygga upp sina liv oavsett var de befinner sig. När de ges möjlighet till en framtid någon annanstans, tar färre människor till desperata försök att resa till Europa.

Sju åtgärder.

En gemensam framtid.

Det ligger i dina händer.

 

Dela denna sida

Facebook   Twitter

Share This