Ειδική Απεσταλμένη Angelina Jolie

Έπειτα από χρόνια στο πλευρό της Ύπατης Αρμοστείας και των προσφύγων, η Angelina Jolie διορίστηκε Ειδική Απεσταλμένη τον Απρίλιο του 2012.

Στο πλαίσιο του διευρυμένου ρόλου της, η Angelina Jolie επικεντρώνεται σε μεγάλες κρίσεις που προκαλούν μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, ασκώντας πίεση και εκπροσωπώντας την Ύπατη Αρμοστεία και τον Ύπατο Αρμοστή σε διπλωματικό επίπεδο. Συνεργάζεται επίσης με φορείς λήψης αποφάσεων πάνω σε ζητήματα παγκόσμιου εκτοπισμού. Μέσα από αυτό το έργο, έχει συμβάλει στην ουσιαστική διαδικασία εξεύρεσης λύσεων για τους ανθρώπους που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Διάβασε για το έργο της Ειδικής Απεσταλμένης

Η Angelina Jolie εκπροσώπησε και στο παρελθόν την Ύπατη Αρμοστεία ως Πρέσβειρα Καλής Θέλησης, από το 2001 μέχρι το 2012. Δούλεψε ακούραστα, έχοντας πραγματοποιήσει σχεδόν 60 αποστολές στο πεδίο, ασκώντας σημαντική επιρροή πάνω στα ζητήματα των προσφύγων και των εκτοπισμένων.