Στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες κύριο μέλημά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να ζητήσει άσυλο και να βρει ασφάλεια σε μια άλλη χώρα, με την προοπτική κάποια στιγμή να επιστρέψει στην πατρίδα του, εφόσον αυτό είναι δυνατό, να ενταχθεί στη χώρα ασύλου ή να επανεγκατασταθεί σε τρίτη χώρα.

Όσο μια κατάσταση εκτοπισμού εξελίσσεται, προσφέρουμε κρίσιμη βοήθεια έκτακτης ανάγκης παρέχοντας πρόσβαση σε καθαρό νερό, συνθήκες υγιεινής και ιατρική φροντίδα. Παράλληλα παρέχουμε καταλύματα, κουβέρτες, είδη οικιακής χρήσης και κάποιες φορές φαγητό.

Επίσης, στηρίζουμε τη μεταφορά και προσφέρουμε πακέτα βοήθειας στους ανθρώπους που επιστρέφουν στην πατρίδα τους. Υλοποιούμε ακόμα προγράμματα δημιουργίας εισοδήματος για όσους επανεγκαθίστανται σε τρίτες χώρες.

Με τη βοήθειά μας, άνθρωποι που έχουν δει τη ζωή τους να διαλύεται μπορούν να κάνουν μια νέα αρχή.

Προστασία

Εργαζόμαστε για να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους.

Στέγη

Προσφέρουμε κατάλυμα σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Άσκηση Πίεσης

Η άσκηση πίεσης συμβάλλει στην αλλαγή των πολιτικών και των υπηρεσιών που επηρεάζουν τους πρόσφυγες.

Υγεία

Παλεύουμε για να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι που τρέπονται σε φυγή έχουν πρόσβαση σε σωτήρια ιατρική φροντίδα.

Διασφάλιση Δικαιωμάτων

Δουλεύουμε για να βοηθήσουμε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να ξαναχτίσουν τη ζωή τους.

Οικονομική Βοήθεια

Η παροχή οικονομικής υποστήριξης δίνει στους πρόσφυγες τη δυνατότητα να καλύψουν καθημερινές ανάγκες με αξιοπρέπεια, ενώ ενισχύει τις τοπικές οικονομίες.