Η Ύπατη Αρμοστεία εκφράζει την ανησυχία της για την κατάληψη σε κέντρο υποστήριξης στην Αθήνα

UNHCR

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) εκφράζει τη λύπη της για την αναγκαστική διακοπή από διαμαρτυρόμενους της τακτικής λειτουργίας του προγράμματος παροχής οικονομικής βοήθειας μέσω προπληρωμένων καρτών στην Αθήνα και ελπίζει να επανέλθει το πρόγραμμα σε ομαλή λειτουργία μόλις αποκατασταθεί η ασφάλεια των ωφελουμένων και του προσωπικού.

Οι διαμαρτυρόμενοι εμποδίζουν από τα τέλη Ιουλίου την πρόσβαση στο κέντρο παροχής οικονομικής βοήθειας στην οδό Ακομινάτου, που λειτουργεί από τον εταίρο της Υ.Α. Catholic Relief Services (CRS), προκειμένου να εκφράσουν τα παράπονά τους για μεγάλες καθυστερήσεις στο σύστημα και να ασκήσουν πίεση για επιτάχυνση της παροχής οικονομικής βοήθειας για τους ίδιους αλλά και για όλους τους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα.

Τη Δευτέρα, κατόπιν απειλών και εκφοβισμών, μια μικρή ομάδα διαμαρτυρόμενων διέρρηξε και κατέλαβε τον χώρο. Άλλοι ωφελούμενοι του προγράμματος προσέγγιζαν το κέντρο κατά τη διάρκεια της ημέρας σε μια μάταιη προσπάθεια να λάβουν τις συνήθεις υπηρεσίες που παρέχει το κέντρο.

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, προσωπικό της Υ.Α. και της CRS έχει προσπαθήσει να συνομιλήσει με τους διαμαρτυρόμενους και να δώσει μια λύση στην κατάσταση αυτή μέσω διαλόγου και παρέχοντας πληροφόρηση σχετικά με το πρόγραμμα παροχής οικονομικής βοήθειας, καθώς και τα κριτήρια επιλεξιμότητάς του. Η Υ.Α. κατανοεί και αναγνωρίζει τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί, αλλά καταδικάζει τη χρήση απειλών, βίας και εκφοβισμού.

Στο μεταξύ, το κλείσιμο του κέντρου στην οδό Ακομινάτου έχει αντίκτυπο στους ωφελούμενους του προγράμματος στην Αθήνα, κάποιοι από τους οποίους έχουν αρχίσει να διαμαρτύρονται. Η Υ.Α. ανησυχεί ιδιαίτερα ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των ομάδων, αν η κατάσταση δεν επιλυθεί, και κάνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση. Περισσότεροι από 100 άνθρωποι την ημέρα επισκέπτονται συνήθως το κέντρο, όπου λειτουργεί γραφείο πληροφοριών και παρέχονται υπηρεσίες καταγραφής, διανομής προπληρωμένων καρτών και επιβεβαίωσης των στοιχείων των ωφελούμενων.

Η Υ.Α. ανταποκρίνεται στις ανάγκες χιλιάδων προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην Αθήνα, παρέχοντας οικονομική υποστήριξη για την κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα εξετάζονται για τον κάθε αιτούντα ξεχωριστά με βάση την ημερομηνία εισόδου του στη χώρα, το νομικό καθεστώς και τον τόπο διαμονής του, προτού δοθεί η οικονομική βοήθεια, μια διαδικασία που μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις. Η Υ.Α. παρακολουθεί συνεχώς τις σχετικές ανάγκες και επανεξετάζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες, προκειμένου να βοηθήσει στη βελτίωση του προγράμματος.

Η Υ.Α. υλοποιεί σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και με δύο οργανώσεις εταίρους της, τη CRS και την IFRC (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies), το πρόγραμμα παροχής οικονομικής υποστήριξης, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Από τον Απρίλιο του 2017, περισσότεροι από 76.000 επιλέξιμοι αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες έλαβαν έστω και μία φορά οικονομική υποστήριξη στην Ελλάδα. Οι ωφελούμενοι πιστοποιούνται κάθε μήνα. Τον Ιούλιο του 2018 σχεδόν 52.000 άτομα ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα οικονομικής υποστήριξης, από τους οποίους το 40% διαμένει στην περιοχή της Αττικής.