Η Υ.Α. καλεί τη Ρουμανική Προεδρία στην Ε.Ε. να ενώσει τα κράτη μέλη σε μια πιο ισχυρή και δίκαιη ανταπόκριση για τους πρόσφυγες

Παιδιά πρόσφυγες σε πρόβα χορωδίας στη Scoala Gimnaziala Ferdinand I στο Βουκουρέστι, Ρουμανία, τον Μάιο του 2018. © UNHCR/Ioana Epure

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) παρουσιάζει σήμερα τις συστάσεις της προς τη Ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

«Η Υ.Α. καλεί τη Ρουμανία να χρησιμοποιήσει την επικείμενη προεδρία της για να κινητοποιήσει την Ε.Ε. προς μια πιο ισχυρή και δίκαιη ανταπόκριση για τους ανθρώπους που έχουν αναγκαστεί να εκτοπιστούν, κάτι που βρίσκεται στο επίκεντρο του Παγκόσμιου Συμφώνου για τους Πρόσφυγες. Αυτό σημαίνει επίσης επίδειξη αλληλεγγύης από όλη την Ε.Ε. προς τους πρόσφυγες και τις χώρες που τους υποδέχονται», δήλωσε ο Περιφερειακός Αντιπρόσωπος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Υ.Α., Gonzalo Vargas Llosa.

Η Υ.Α. καλεί επίσης τη Ρουμανική Προεδρία να αναλάβει δράση και εκτός της Ε.Ε. για τη διεύρυνση της προστασίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, τα κράτη να είναι προετοιμασμένα για τις προσφυγικές μετακινήσεις και να εδραιώσουν και να ενισχύσουν τους σχετικούς θεσμούς και τις διαδικασίες ασύλου. Περισσότερες νόμιμες οδοί, μεταξύ άλλων μέσω της επανένωσης οικογενειών, ώστε όσοι αναζητούν ασφάλεια να μη χρειάζεται να καταφεύγουν σε διακινητές και επικίνδυνα ταξίδια, είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση σθεναρούς προστασίας για τους πρόσφυγες παγκοσμίως.

Ανάμεσα στις βασικές συστάσεις είναι και η ανάγκη για διασφάλιση ενός δίκαιου, αποτελεσματικού και καλά συντονισμένου συστήματος ασύλου. Πιο συγκεκριμένα, η μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου θα πρέπει να περιέχει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό μετεγκατάστασης που θα στηρίζει εκείνα τα κράτη μέλη που δέχονται δυσανάλογο αριθμό αιτημάτων ασύλου. Μέχρι να εδραιωθεί ένας τέτοιος μηχανισμός, η Υ.Α. ενθαρρύνει τη θέσπιση συγκεκριμένων ρυθμίσεων που θα προάγουν τον διαμερισμό της ευθύνης από τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Η Υ.Α. είναι έτοιμη να παρέχει στήριξη στη Ρουμανική Προεδρία, την Ε.Ε. και τα κράτη μέλη της προκειμένου να διασφαλιστεί ένα λειτουργικό, δίκαιο και προσβάσιμο Ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, καθώς και καθοδήγηση σε παγκόσμιο επίπεδο.English