Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Υ.Α. – Φεβρουάριος 2019

Παιδιά πρόσφυγες παρακολουθούν προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης της Υ.Α. στην Κω. © UNHCR/Achilleas Zavallis

Πατήστε στην εικόνα για να κατεβάσετε το PDF