Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Υ.Α. – Μάιος 2019

Πρόσφυγες και μετανάστες διαμένουν σε άτυπη δομή στέγασης δίπλα στο χώρο φιλοξενίας στη Μόρια της Λέσβου.


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το PDF