Συνέδριο στην Αθήνα αναδεικνύει τη σημασία της ένταξης για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα

Στιγμιότυπο από τον πάνελ ομιλητών σχετικά με την απασχόληση και την κοινωνική αρωγή, κατά την πρώτη μέρα της εκδήλωσης για την ένταξη που συνδιοργάνωσαν η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα. © UNHCR//Evanthia Savvopoulou

Στον απόηχο του Παγκόσμιου Φόρουμ για τους Πρόσφυγες, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την περασμένη βδομάδα διημερίδα με αντικείμενο την κοινωνική ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Στόχος της εκδήλωσης, η οποία συνδιοργανώθηκε από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.Ε.Δ.Α.) και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.), ήταν να συνεκτιμηθούν τα επιτεύγματα, οι προκλήσεις και οι προοπτικές στον τομέα της ένταξης, ως βιώσιμης λύσης για τους πρόσφυγες και τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας. Εκπρόσωποι βασικών υπουργείων και δήμων, εμπειρογνώμονες από τη διοίκηση και μη κυβερνητικές οργανώσεις παρουσίασαν την εμπειρία τους και τις απόψεις τους, δίνοντας έναυσμα για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών.

«Παρά τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό αφίξεων στις ακτές μας, έχουμε σίγουρα κινηθεί στο στάδιο της ολοκλήρωσης της ένταξης για τις πολλές χιλιάδες δικαιούχους διεθνούς προστασίας που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα. Αντιμετωπίζουμε την πρόκληση να εντάξουμε αυτούς που εισέρχονται στην κοινωνία μας, διασφαλίζοντας ότι έχουν πλήρη πρόσβαση στην εκπαίδευση, την υγεία και την απασχόληση, ώστε να ξεπεράσουν σύντομα την τρέχουσα ευαλωτότητά τους και να συνεισφέρουν πλήρως στις κοινότητες μας», δήλωσε η καθηγήτρια Μαρία Γαβουνέλη, Πρόεδρος της ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

«Η ένταξη είναι μια πολυεπίπεδη αμφίδρομη διαδικασία για την οποία χρειάζεται να καταβληθούν αξιοσημείωτες προσπάθειες από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και της κοινωνίας υποδοχής», σημείωσε ο Αντιπρόσωπος του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, Philippe Leclerc, στο πλαίσιο της διημερίδας. «Οι πρόσφυγες, προκειμένου να παίξουν έναν ολοκληρωμένο ρόλο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ζωή της χώρας υποδοχής, πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες μέσω της πρόσβασης στην εκπαίδευση, την υγεία και την εργασία. Το ελληνικό κράτος έχει έναν σημαντικό ρόλο να παίξει στη διαδικασία αυτή, διασφαλίζοντας την άρση των υφιστάμενων εμποδίων στην απόλαυση των δικαιωμάτων αυτών», πρόσθεσε.

SAMSUNG CSC

H καθηγήτρια Μαρία Γαβουνέλη, Πρόεδρος της ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. © UNHCR//Evanthia Savvopoulou

SAMSUNG CSC

O Αντιπρόσωπος του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, Philippe Leclerc. © UNHCR//Evanthia Savvopoulou

Καθώς σε περισσότερους από 47.000 ανθρώπους έχει χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας από τον Ιανουάριο του 2015, ένα από τα βασικά συμπεράσματα του συνεδρίου είναι ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη οι ελληνικές αρχές να δεσμευθούν σε μια ολοκληρωμένη Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη των Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας. Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι χρειάζεται να περάσουμε από μια κατακερματισμένη προσέγγιση και ad hoc λύσεις σε μια συνεκτική και ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για την ένταξη, που θα αναπτύξουν οι κεντρικές αρχές και θα υλοποιήσουν οι φορείς εκείνοι, κρατικοί και μη, που είναι οι πλέον κατάλληλοι να ανταπεξέλθουν στο εγχείρημα αυτό.

Οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένα παραδείγματα που δείχνουν ότι τα οφέλη (κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά) της ένταξης υπερτερούν οποιουδήποτε ενδεχόμενου κόστους. Είναι εξαιρετικά κρίσιμης σημασίας οι αρμόδιες αρχές να λάβουν μέτρα που θα διασφαλίσουν ότι οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας έχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και σε άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, μαθήματα ελληνικής γλώσσας για ενήλικες, ειδικά προσαρμοσμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, προγράμματα απασχόλησης και πρόσβαση σε κοινωνική στέγαση. Οι τοπικές αρχές και η κοινωνία των πολιτών μπορούν να συμβάλουν με καλές πρακτικές βάσει της σημαντικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας που κατέχουν ήδη.

Και ένα τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό σημείο είναι ότι ο νέος προγραμματικός κύκλος των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (2021-2027), καθώς και ο κρατικός προϋπολογισμός και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρέχουν μια ευκαιρία ώστε να διασφαλιστεί χρηματοδότηση για πιο μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις.