Η Y.A. επιλέγει τις οργανώσεις με τις οποίες θα συνεργαστεί για τη δημιουργία 20.000 θέσεων υποδοχής στην Ελλάδα

Ένα κορίτσι από τη Συρία κοιτά από το παράθυρο του λεωφορείου λίγο αφού έφτασε στις ακτές της Λέσβου με την οικογένειά της διασχίζοντας το Αιγαίο πάνω σε ένα φουσκωτό.
© UNHCR/A. Zavallis

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) ολοκλήρωσε χθες το πρώτο στάδιο της επιλογής των οργανώσεων με τις οποίες θα συνεργαστεί για τη δημιουργία 20.000 θέσεων υποδοχής για υποψήφιους προς μετεγκατάσταση και άλλους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα.Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπει τη δημιουργία θέσεων υποδοχής υπό τη μορφή ενοικίασης διαμερισμάτων και ξενοδοχείων, κουπονιών για ξενοδοχεία και ανάδοχων οικογενειών, ώστε να δοθεί ζωτική βοήθεια σε ανθρώπους που αιτούνται διεθνή προστασία στη χώρα.

Μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις 30 Νοεμβρίου 2015, σημαντικός αριθμός εθνικών και διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων ανταποκρίθηκε αποστέλλοντας σχετικές προτάσεις. Η ποιότητα των περισσότερων προτάσεων καταδεικνύει το ουσιαστικό ενδιαφέρον των οργανώσεων να βοηθήσουν στην κάλυψη της βασικής ανάγκης για στέγη.

Ύστερα από μια εσωτερική διαδικασία εξέτασης των προτάσεων, επιλέχθηκαν εννέα οργανώσεις, οι οποίες θα κληθούν να υποβάλουν λεπτομερείς προτάσεις έργου μέχρι το τέλος του έτους. Τα κριτήρια βάσει των οποίων έγινε η επιλογή των εταίρων περιλαμβάνουν τις προτεινόμενες τοποθεσίες υλοποίησης της δράσης, το είδος των δραστηριοτήτων που προτίθεται να αναπτύξει κάθε οργάνωση, την εμπειρία της κ.ο.κ. Συνεργασίες με τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων δήμων ανά την Ελλάδα, επίσης προβλέπονται για την εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος.

Στόχος είναι η υλοποίηση του έργου να ξεκινήσει στις αρχές Ιανουαρίου του 2016, σε συνεργασία με τις επιλεχθείσες οργανώσεις. Στο μεταξύ, σήμερα η Υ.Α. διασφαλίζει την παροχή και αύξηση των θέσεων υποδοχής για υποψήφιους προς μετεγκατάσταση και άλλους αιτούντες άσυλο, μαζί με τον παρόντα εταίρο μας σε αυτό τον τομέα.

Η επάρκεια των θέσεων υποδοχής αιτούντων άσυλο αποτελεί μία από τις βασικές προκλήσεις στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα της Ύπατης Αρμοστείας, σε συνεργασία με άλλους φορείς και χάρη στην οικονομική υποστήριξη και εμπιστοσύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύει στην εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών υποδοχής για τους υποψήφιους προς μετεγκατάσταση και άλλους αιτούντες άσυλο.