Συστάσεις της Υ.Α. προς τη Βουλγαρική Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) ανακοίνωσε τη Δευτέρα (18 Δεκεμβρίου) μια σειρά από συστάσεις προς τη Βουλγαρία που ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). «Πρόκειται για μια κρίσιμη στιγμή. Χρειαζόμαστε μια δυναμική Προεδρία που θα δείξει το δρόμο για τη διασφάλιση ενός καλά […]

Ένας πατέρας πρόσφυγας κουβαλάει το παιδί του διασχίζοντας τα σύνορα με τα πόδια σε μια Ευρωπαϊκή χώρα.
© UNHCR/Mark Henley

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) ανακοίνωσε τη Δευτέρα (18 Δεκεμβρίου) μια σειρά από συστάσεις προς τη Βουλγαρία που ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

«Πρόκειται για μια κρίσιμη στιγμή. Χρειαζόμαστε μια δυναμική Προεδρία που θα δείξει το δρόμο για τη διασφάλιση ενός καλά οργανωμένου συστήματος ασύλου στην Ε.Ε., που θα περιλαμβάνει περισσότερη αλληλεγγύη μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ε.Ε.», είπε η Διευθύντρια του Γραφείου Ευρώπης της Υ.Α., Pascale Moreau.

Στις συστάσεις της, η Υ.Α. υπογραμμίζει δύο προτεραιότητες που χρειάζονται άμεση προσοχή: την καλύτερη αξιολόγηση των αναγκών προστασίας στην Ε.Ε. και την ενίσχυση της αλληλεγγύης και του καταμερισμού της ευθύνης μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε.

Η Υ.Α. προτείνει η Προεδρία να εστιάσει σε ταχείες και αποτελεσματικές διαδικασίες για την αξιολόγηση των αναγκών διεθνούς προστασίας για όσους αναζητούν άσυλο στην Ε.Ε. Επίσης, κάνει έκκληση ώστε το αναθεωρημένο σύστημα του Δουβλίνου να περιλαμβάνει έναν ενδοκοινοτικό μηχανισμό αλληλεγγύης, συμπεριλαμβανομένης της μετεγκατάστασης των αιτούντων άσυλο, που θα μπορεί να ενεργοποιείται απλά, γρήγορα και όταν χρειάζεται. Για να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή στον μηχανισμό αυτό.

«Ένα ισχυρό Ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου που θα διασφαλίζει την πρόσβαση στον χώρο προστασίας της Ε.Ε. και σε αποτελεσματικές διαδικασίες ασύλου και το οποίο θα εξασφαλίζει έναν δίκαιο καταμερισμό των ευθυνών για τους αιτούντες άσυλο μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε., ακόμα και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι η μοναδική μακροπρόθεσμη δίκαιη λύση για όλα τα εμπλεκόμενα κράτη αλλά και για τους πρόσφυγες», πρόσθεσε η κα Moreau.

Στις συστάσεις τονίζεται επίσης ο ρόλος που διαδραματίζουν η Ε.Ε. και τα κράτη μέλη της σε παγκόσμιο επίπεδο. Επαναλαμβάνονται ακόμα οι εκκλήσεις για αύξηση των ασφαλών και νόμιμων οδών για τους πρόσφυγες  προς την Ευρώπη και για ισχυρή στήριξη ενόψει της υιοθέτησης του Παγκόσμιου Συμφώνου για τους Πρόσφυγες το 2018.

Σύμφωνα με τις συστάσεις της Υ.Α. είναι περαιτέρω αναγκαίος ο σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης για πιο αποτελεσματική ανταπόκριση όταν σημειώνονται αλλαγές στις αφίξεις, όπως επίσης και η δημιουργία συστημάτων για την καλύτερη προστασία των παιδιών-προσφύγων. Υπογραμμίζεται επίσης η ανάγκη να γίνουν πολλά περισσότερα για την ένταξη των προσφύγων στην Ευρώπη.

Η Υ.Α. είναι έτοιμη να παρέχει τη στήριξή της στην Ε.Ε. και στα κράτη μέλη ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν επιτυχώς τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης το 2016 και να αναθεωρήσουν το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου.


Διαβάστε τις συστάσεις στα ελληνικά εδώ.