Η Υ.Α. και ο Ο.Ο.Σ.Α. παρουσιάζουν σχέδιο δράσης για την προώθηση της εργασιακής απασχόλησης των προσφύγων

Η Yara Al Adib σερβίρει έναν πελάτη στα εγκαίνια της εταιρίας της για την παροχή υπηρεσιών εστίασης στην Αμβέρσα του Βελγίου. © UNHCR/Colin Delfosse

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) παρουσίασαν σήμερα ένα πρωτοποριακό σχέδιο δράσης για τη διεύρυνση των ευκαιριών εργασιακής απασχόλησης των προσφύγων.

Στο έγγραφο δεν αποτυπώνονται μόνο οι προκλήσεις, οι ευκαιρίες και οι καλές πρακτικές για την ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας, αλλά παρέχεται επίσης μια λίστα με συγκεκριμένες δράσεις για την επιτυχημένη στήριξη της απασχόλησης των προσφύγων.

«Το Σχέδιο Δράσης δείχνει τον δρόμο μπροστά μας ώστε να διασφαλίσουμε ότι μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες των προσφύγων στον οικονομικό τομέα. Κάτι τέτοιο συμβάλλει στην κοινωνική τους ένταξη και είναι επωφελές τόσο για τους πρόσφυγες όσο και για τους εργοδότες και τις κοινότητες υποδοχής», αναφέρει ο Volker Türk, Βοηθός Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε θέματα Προστασίας.

«Η αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού των προσφύγων στις κοινότητες υποδοχής τους και την τοπική οικονομία απαιτεί μια ολοκληρωμένη κυβερνητική προσέγγιση σε στενή συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών. Οι εργοδότες μπορούν και πρέπει να παίζουν κεντρικό ρόλο στη διαδικασία αυτή, αλλά θα πρέπει να υποστηρίζονται από μια σταθερή  πολιτική και δράσεις άλλων φορέων, ακόμα και σε τοπικό επίπεδο. Μαζί μπορούμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τις δεξιότητες, τα ταλέντα και τις δυνατότητες των προσφύγων», λέει ο Stefano Scarpetta, Διευθυντής Εργασιακής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ο.Ο.Σ.Α.

Για να έχει επιτυχία η πρωτοβουλία αυτή, πρέπει να υπάρχει συμμετοχή και καλός συντονισμός ενός μεγάλου εύρους φορέων. Αυτό το κοινό σχέδιο είναι και το ίδιο αποτέλεσμα μιας μεγάλης συμβουλευτικής διαδικασίας, όπου συμμετείχαν εργοδότες, εργατικά σωματεία, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, κυβερνήσεις και πρόσφυγες.

«Έχοντας εγκαινιάσει το δικό μας πρόγραμμα ένταξης προσφύγων στην IKEA Ελβετίας πριν από 2,5 χρόνια, έχουμε συμμετάσχει σε διάφορες διαβουλεύσεις του Ο.Ο.Σ.Α. και της Υ.Α. με αντικείμενο την ‘Απασχόληση Προσφύγων’. Είναι εξαιρετικό που οι κοινές προσπάθειες των δύο αυτών οργανισμών σε συνεργασία με πολλούς ακόμα φορείς είχε ως αποτέλεσμα αυτό το ευρύ αλλά πολύ συγκεκριμένο ‘Σχέδιο Δράσης’ με τη συμμετοχή πολλαπλών φορέων. Οι 10 Δράσεις, οι λίστες με σημεία ελέγχου και οι καλές πρακτικές δείχνουν πώς η κοινωνία στο σύνολό της μπορεί να υποστηρίξει την ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας. Θα έχει θετικό αντίκτυπο», υποστηρίζει ο Lorenz Isler, Υπεύθυνος Βιωσιμότητας της IKEA Ελβετίας.

Το σχέδιο εντοπίζει τομείς δράσης που είναι πρωταρχικής σημασίας για τη διασφάλιση της επιτυχούς ένταξης των προσφύγων στην αγορά εργασίας, περιλαμβάνοντας:

    • Την αρχική απογραφή των δεξιοτήτων των προσφύγων και τον εντοπισμό τυχόν κενών σε σχέση με αυτές.

 

    • Την αντιστοίχηση των δεξιοτήτων των προσφύγων με τις εργασιακές ανάγκες των εργοδοτών.

 

    • Τα βήματα που χρειάζονται για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών και την προετοιμασία του χώρου εργασίας για να υποδεχτεί και να εντάξει τους νέους συναδέλφους πρόσφυγες.

 

    • Την παροχή στήριξης στους εργοδότες που θα πρέπει να γνωρίσουν το διοικητικό πλαίσιο που αφορά στα δικαιώματα εργασίας των προσφύγων.

 

  • Την ανάγκη για επαρκή νομική βεβαιότητα όσον αφορά στη διάρκεια παραμονής των εργαζόμενων προσφύγων και την ανάγκη για ένα βιώσιμο μοντέλο απασχόλησης των προσφύγων.

«Αυτό το Σχέδιο Δράσης υποστηρίζει πλήρως την ανάπτυξη μιας νέας προσέγγισης, κατά την οποία οι πρόσφυγες θα εντάσσονται στις κοινότητες από την αρχή, θα έχουν πρόσβαση σε θέσεις εργασίας και θα είναι αυτάρκεις, συνεισφέροντας στις τοπικές οικονομίες και στην ανάπτυξη των κοινοτήτων υποδοχής», τονίζει ο Volker Türk.

Δείτε το σχέδιο δράσης εδώ.


English