Μικρό Λεξικό Βασικής Επικοινωνίας σε 7 γλώσσες

Το μικρό λεξικό βασικής επικοινωνίας είναι ένα εργαλείο για τη διευκόλυνση της καθημερινής επικοινωνίας μεταξύ των προσφύγων και των μεταναστών με άτομα που μιλούν Ελληνικά ή Αγγλικά. Προορίζεται για την ανταλλαγή γενικών πληροφοριών, καθώς και πληροφορίες για θέματα που αφορούν τις συνθήκες διαβίωσης, τα τρόφιμα, την υγεία, την εκπαίδευση και την προστασία. Περιλαμβάνονται ειδικά κεφάλαια για τις γυναίκες και τα ασυνόδευτα παιδιά. Για να καθίσταται ικανή η αμφίδρομη αλληλεπίδραση, όλα τα λήμματα έχουν αποδοθεί φωνητικά στα Αραβικά, Φαρσί, Σορανί, Κουρμαντζί, Ουρντού, Τουρκικά και στα Γαλλικά.

Τα επτά μικρά λεξικά διανέμονται δωρεάν. Φάκελοι με τα ίδια κεφάλαια, με αντίστοιχο περιεχόμενο και αντίστροφη φωνητική απόδοση διατίθενται σε υπεύθυνους διοίκησης σε κέντρα φιλοξενίας για πρόσφυγες, σε παρόχους υπηρεσιών και σε άλλους φορείς σε ανοιχτούς χώρους διαμονής σε όλη τη χώρα.

Το Μικρό Λεξικό είναι έκδοση της Πρεσβείας της Ελβετίας στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, την ΕΑΔΑΠ και τη ΜΕΤΑδραση, με τη χρηματοδότηση  της Ελβετικής Υπηρεσίας Ανάπτυξης και Συνεργασίας (SDC) και την υποστήριξη της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Κατεβάστε τα λεξικά σε μέγεθος booklet (για πρόσφυγες-αιτούντες άσυλο)


 

Κατεβάστε τα λεξικά σε μέγεθος A4 (για παρόχους υπηρεσιών)


 

Κατεβάστε την εφαρμογή Mini Lexicon στο κινητό σας τηλέφωνο


 

Κατεβάστε την εφαρμογή για iOS (Apple)

Το iTunes Store αποτελεί σήμα της Apple Inc., καταγεγραμμένο στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες

Κατεβάστε την εφαρμογή για Android

Το Google Play και το λογότυπο Google Play αποτελούν σήματα της Google LLC