Ημερίδα με θέμα: Νέα διαδικασία πολιτογράφησης αλλογενών αλλοδαπών

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Υπουργείο Εσωτερικών και η Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) σάς προσκαλούν στην ημερίδα που συνδιοργανώνουν στις 13 Δεκεμβρίου 2021

και ώρες 13.00-19.00 με θέμα:

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
(N. 4735/2020)

Η παρακολούθηση είναι διαδικτυακή, με ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στον ιστότοπο

https://www.cognitoforms.com/AlternativeMedia1/UNHCR

Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στην αγγλική


INVITATION

The Ministry of Interior and the UNHCR Representation in Greece are inviting you to the one-day conference they are jointly organizing on 13 December 2021
from 13.00 to 19.00 on:

THE NEW NATURALISATION PROCEDURE FOR ALIENS OF NON-GREEK DESCENT (Law 4735 /2020)

Attendance will be online, after e-registration on

https://www.cognitoforms.com/AlternativeMedia1/UNHCR

Simultaneous translation in English will be available.