Φόρμα συμμετοχής

Μαθητικός Διαγωνισμός 2022


Οι συμμετοχές υποβάλλονται από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς της τάξης, τη Διεύθυνση του σχολείου, τους γονείς ή τους κηδεμόνες. Κάθε συμμετοχή υποβάλλεται και αξιολογείται μεμονωμένα. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι απαραίτητη για κάθε συμμετοχή ξεχωριστά.


Στοιχεία σχολείουΣτοιχεία Διευθυντή/τριας
Στοιχεία Διευθυντή/ριας(Required)


Στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου εκπαιδευτικού/ γονέα ή κηδεμόνα
Στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου εκπαιδευτικού/ γονέα ή κηδεμόνα(Required)Στοιχεία συμμετοχής

Σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής, πατήστε enter στο τέλος του κάθε ονόματος ώστε να εμφανίζεται σε ξεχωριστή γραμμή.


Επισύναψη αρχείου 1
Max. file size: 50 MB.


Επισύναψη αρχείου 2
Max. file size: 50 MB.


Επισύναψη αρχείου 3
Max. file size: 50 MB.

Γιατί αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το συγκεκριμένο θέμα; Τι θα θέλατε να προσθέσετε για τη δημιουργική διαδικασία που ακολουθήσατε, το διάλογο που αναπτύχθηκε στην τάξη και ό,τι άλλο θα θέλανε να μοιραστούν οι μαθητές; Θα θέλατε να στείλετε κάποιο μήνυμα με το έργο σας;Τελικός έλεγχος & υποβολή της συμμετοχής
Συναίνεση(Required)


Πριν υποβάλετε τη συμμετοχή, βεβαιωθείτε ότι πληροί όλους τους όρους, όπως έχουν ορισθεί για κάθε μια κατηγορία. Οι συμμετοχές που δεν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στον Διαγωνισμό, δεν θα μπορέσουν να αξιολογηθούν από την Επιτροπή.