Οι Νέοι για τους Πρόσφυγες: Διαγωνισμός Ζωγραφικής και Κόμικ