Od 1995. Hrvatska je obnovila 149,082 obiteljskih kuća od kojih 35 posto čine kuće hrvatskih Srba povratnika. 772 odobrena zahtjeva za obnovu se još uvijek nalaze u postupku odlučivanja ili provedbe. Istovremeno se oko 500 zahtjeva za obnovu još uvijek nalazi u drugostupanjskom postupku. Od 19,280 privatnih kuća koje su bile zauzete, gotovo sve (19,271) su vraćene u posjed povratnika i raseljenih osoba. 15 slučajeva samoinicijativnih ulaganja (ulaganja privremenih korisnika u nekretnine koja vlasnici nisi odobrili) je u tijeku pravnog rješavanja.

___________________

Reconstruction and repossession

Since 1995, Croatia has reconstructed 149,082 family houses of which 35% for Croatian Serb returnees. 772 approved claims for reconstruction await or are under implementation. At the same time some 500 appeals for reconstruction are still pending in second instance procedure. Out of 19,280 private homes that had been occupied, almost all (19,271) were repossessed by returnees and IDPs. 15 cases of unsolicited investments (temporary users’ investments into the property not authorized by legal owners) are pending legal solution.