Projekt građanskih prava Sisak

Projekt građanskih prava Sisak je nevladina, nepolitička, neprofitna humanitarna organizacija koja djeluje na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije te, u suradnji s drugim nevladinim organizacijama, na području cijele Hrvatske. Cilj udruge je pružanje humanitarne pomoći izbjeglicama, povratnicima, interno raseljenim i socijalno ugroženim osobama, kao i promicanje i zaštita ljudskih prava i vrijednosti svih građana vezano za razvoj i jačanje demokracije i humanizma te zaštitu i afirmaciju ljudskih, građanskih i političkih prava.

UNHCR-ova suradnja i podrška Projektu građanskih prava Sisak provodi se kroz projekt pružanja informacija, savjetovanja i pravne pomoći povratnicima. Cilj projekta je podržati proces povratka izbjeglica i doprinijeti održivosti integracije i reintegracije osiguranjem besplatnog pristupa pravosuđu za povratnike i izbjeglice. Glavne aktivnosti u sklopu projekta su pružanje pravne pomoći u središnjem uredu Projekta građanskih prava Sisak i njegovim terenskim uredima u Hrvatskoj Kostajnici, Dvoru, Vrginmostu, Krnjaku, Glini, Pakracu i Požeško – slavonskoj županiji, kao i zastupanje stranaka pred sudovima.

Glavni ured:

Projekt građanskih prava Sisak, Rimska 6, 44000 Sisak, Hrvatska
Tel: +385 44 571 752 , Fax: +385 44 521 292
Email: [email protected]
Rad sa strankama: od ponedjeljka do petka, 9:00-13:00

Podružnice:

Hrvatska Kostajnica, Trg kralja Tomislava 2a, 1. kat, soba 9 (za stranke: pon i pet, 9:00-13:00)
Dvor, Trg bana Jelačića 18 (Crveni križ), tel : +385 44 871 927, (za stranke: utorak, sri i čet, 9:00-13:00)
Krnjak, Krnjak 5 ( Općina Krnjak – 1. kat desno), tel : +385 47 727 120 (za stranke: uto i pet, 9:00-13:00)
Vrginmost, Trg dr. Franje Tuđmana 6, tel : +385 44 881 533; (sa strankama: pon, sri i čet, 9:00-13:00)
Glina, Frankopanska 1 (Crveni križ), (sa strankama: srijeda 9:00-13:00)
Pakrac, Prolaz baruna Trenka 7, Tel/Fax: 034 411 328 (za stranke: od ponedjeljka do petka, 9:00-13:00).

___________________

The Civil rights project Sisak (Projekt građanskih prava Sisak) is a non-governmental, non-political, unprofitable, humanitarian organisation that works in the Sisak- Moslavina and Karlovac counties and, in co-operation with other non-governmental organisations, in the territory of the whole of Croatia. The goal of the organisation is providing humanitarian aid to refugees, returnees, IDP’s and socially vulnerable persons, as well as the promotion and protection of human rights and values of all citizens regarding the development and strengthening of democracy and humanism, protection and affirmation of human, civil and political rights.

UNHCR cooperation and support to CRP Sisak is implemented through the project Provision of information, counselling and legal aid to returnees. The objective of the project is to support the process of return of refugees and contribute to sustainability of integration and reintegration by providing free access to justice for returnees and refugees. Main activities within the project are to provide legal aid in the CRP Sisak office and field offices in Hrvatska Kostajnica, Dvor, Vrginmost, Krnjak, Glina, Pakrac and Pozega-Slavonia County, as well as providing in court representation of clients.

Main Office:

CRP Sisak, Rimska 6, 44000 Sisak, Croatia
Tel: +385 44 571 752, Fax: +385 44 521 292
E-mail: [email protected]
With clients: Monday to Friday 09:00 to 13:00

Branches:

Hrvatska Kostajnica, Trg kralja Tomislava 2a, 1 floor, room 9 (with clients: Monday and Friday 09:00-13:00)
Dvor, Trg bana Jelačića 18 (Red Cross), tel: +385 44 871 927; (with clients: Tuesday, Wednesday and Thursday 09:00-13:00)
Krnjak, Krnjak 5 (KrnjakMunicipality– 1. floor on the right); tel: +385 47 727 120 (with clients: Tuesday and Friday 09:00-13:00)
Vrginmost, Trg dr. Franje Tuđmana 6, tel:+385 44 881 533; (with clients: Monday, Wednesday and Thursday 09:00-13:00)
Glina, Frankopanska br. 1 (Red Cross); (with clients: Wednesday 09:00-13:00)
Pakrac, Prolaz baruna Trenka br. 7; tel./fax 034 411 328 (with clients: Monday to Friday 09:00-13:00)