Az UNHCR a menekült válság kapcsán irányváltásra sürgeti Európát

2015-09-17 Sajtóközlemény, 2015 szeptember 16. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosága ismételten hangsúlyozza, hogy a mostani menekült- és migrációs válságot csak azonnali, közös európai fellépéssel lehet orvosolni. Egyes országok egyéni intézkedései nem tudják megoldani a problémát, csak tovább rontják az amúgy is kaotikus helyzetet, további szenvedést okoznak az embereknek és pont akkor […]

2015-09-17

Sajtóközlemény, 2015 szeptember 16.

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosága ismételten hangsúlyozza, hogy a mostani menekült- és migrációs válságot csak azonnali, közös európai fellépéssel lehet orvosolni. Egyes országok egyéni intézkedései nem tudják megoldani a problémát, csak tovább rontják az amúgy is kaotikus helyzetet, további szenvedést okoznak az embereknek és pont akkor fokozzák az államok közti feszültséget, amikor több szolidaritásra és bizalomra lenne szükség Európában.

Az UNHCR különösen aggasztónak tartja azokat a Magyarország által nemrég bevezetett intézkedéseket, amelyek eredményeképpen a menekültek rendkívül korlátozott mértékben férnek hozzá a magyar határhoz. Az új jogszabályok olyan elrettentő intézkedéseket is tartalmaznak, amelyek ellentétesek a nemzetközi joggal és az európai joggyakorlattal, amennyiben azokat menedékkérők és menekültek esetében alkalmazzák.

“Ismételten felszólítjuk a magyar hatóságokat, hogy összhangban az ország jogi és erkölcsi kötelezettségeivel, biztosítsanak az ország területéhez akadálytalan hozzáférést a nemzetközi védelemre szoruló emberek számára ” – mondta António Guterres, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa. “Az államoknak úgy kell ellenőrizniük határaikat, hogy az összhangban legyen a nemzetközi és az uniós joggal, ideértve a menedék kérés jogát is” tette hozzá a Főbiztos.

A jelentések szerint a hatóságok a hivatalos határátkelőhelyeken csupán néhány menedékkérőt engedtek be Magyarországra. Különösen megdöbbentette és elkeserítette az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságát, hogy annak volt a szemtanúja, ahogyan Magyarországon szíriai menekülteket, köztük gyermekes családokat, akik már így is annyit szenvedtek, vízágyúkkal és könnygázzal akadályoztak meg abban, hogy belépjenek az EU területére.

Magyarország egyúttal megkezdte a menedékkérők visszaküldését is Szerbiába, az UNHCR-nak a kormányok felé érvényben lévő ajánlása ellenére, holott a szerbiai menekültügyi rendszer nem megfelelően működik ahhoz, hogy az oda ma érkező menekülteknek hatékony nemzetközi oltalmat biztosítson.

Azzal kapcsolatban, hogy a menekülteket irreguláris határátlépés miatt őrizetbe vesznek és bíróság elé állítanak, az UNHCR emlékezteti az államokat az ENSZ Menekültügyi Egyezményéből fakadó kötelezettségeire – különösen 31. cikkelyre, amelynek értelmében a menedékkérők ilyen cselekmények miatt nem büntethetők.

„Menedékkérés céljából a határt átlépni nem bűn” – emelte ki az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa.

Az UNHCR a bel- és igazságügyi miniszterek találkozójának eredményét és a magyar határnál kialakult helyzetet figyelembe véve a következő cselekvési tervre tett tegnap Brüsszelben javaslatot:

1. Görögországban azonnal létre kell hozni olyan létesítményeket, ahol a menedékkérőket megfelelően lehet fogadni, segíteni, regisztrálni és átvilágítani.

2. Azonnal kezdődjön el az a folyamat, ami Görögországból és a meglévő olaszországi központokból áttelepít 40000 menekültet azokba az országokba, amelyek részt vesznek az Európa Tanács által létrehozott megállapodásban. Ezt ki kellene bővíteni azokkal a kiegészítő önkéntes felajánlásokkal, amelyeket a tagállamok az új Bizottsági javaslat alapján tesznek.

3. Egy Uniós sürgősségi csomag keretében Szerbiában létre kell hozni olyan hasonló kapacitásokat, amelyek révén az embereket megfelelő módon lehet segíteni, regisztrálni és áttelepíteni más európai országokba.

Ezzel párhuzamosan az UNHCR ragaszkodik ahhoz, hogy a szomszédos országok által befogadott szír menekültek számára jelentősen növeljék az EU-ba érkezés legális lehetőségeit, ideértve a családegyesítést, a humanitárius befogadást, az áttelepítést és a humanitárius, illetve tanuló vízumokat.

Mindeközben egyre több menekült tart Horvátország felé. Az UNHCR azonnali támogatást ajánlott a horvát hatóságoknak, és további erőforrásokat mozgósít Görögország és Szerbia vonatkozásában, mivel most is napi több mint 4000 menekült és migráns érkezik Görögországba.