Az UNHCR sürgeti, hogy Európa vegye ki jobban a részét a szíriai menekültek megsegítéséből

2014-07-11 GENF, 2014. július 11. (UNHCR) – Az ENSZ Menekültügyi Szervezete új, Szíriai menekültek Európában című jelentésében felszólítja a kontinens országait, hogy nyújtsanak nagyobb segítséget a szíriai menekülteknek, akik egyre növekvő számban próbálnak meg Európában biztonságba jutni. Azóta, hogy a konfliktus 2011 márciusában elkezdődött, mintegy 123 600 szíriai kért menedékjogot […]

2014-07-11

GENF, 2014. július 11. (UNHCR) – Az ENSZ Menekültügyi Szervezete új, Szíriai menekültek Európában című jelentésében felszólítja a kontinens országait, hogy nyújtsanak nagyobb segítséget a szíriai menekülteknek, akik egyre növekvő számban próbálnak meg Európában biztonságba jutni.

Azóta, hogy a konfliktus 2011 márciusában elkezdődött, mintegy 123 600 szíriai kért menedékjogot Európában (Törökország nélkül). A Szíriával közvetlenül szomszédos országokban ma már több mint 2,9 millió menekült él.

Az UNHCR sürgette az egyes európai országokat, hogy biztosítsák a hozzáférést a területükhöz, annak részeként nem utolsósorban a méltányos és hatékony menedékjogi eljárást, továbbá szavatoljanak megfelelő befogadási körülményeket, valamint tegyenek meg minden más szükséges lépést, hogy oltalmat és biztonságot nyújtsanak azoknak a menekülteknek, akik a szíriai konfliktus miatt kényszerültek elhagyni az otthonukat.

„Egyre nő azoknak a szíriaknak a száma, akik manapság a hazájukkal közvetlenül szomszédos régión kívüli országokban keresik a biztonságot” – mondta újságíróknak Melissa Fleming, az UNHCR szóvivője. – „Sokan szánják rá magukat közülük hosszú és veszélyes utazásra azért, hogy biztonságba jussanak, nem ritkán pedig azért is, hogy újra együtt lehessenek a családjuk többi tagjaival, akik már Európában vannak.”

Az Európai Unión belül a szíriai menedékkérők alig néhány országban koncentrálódnak. Az új menedékkérelmek 56 százalékát mindössze két európai országban, Svédországban és Németországban nyújtották be. Ha pedig a lista élén álló öt befogadó országot (Svédország, Németország, Bulgária, Svájc és Hollandia) vesszük, akkor ők a szíriaiak által beterjesztett menedékkérelmek közel 70 százalékát jegyzik.

Az Európába tengeri úton eljutó szíriaiak száma 2013-ban jócskán megugrott, amit az is jelez, hogy immár a szíriaiak is ott vannak azon nemzetek között, amelyek tagjai közül a legtöbbet mentenek meg a Földközi-tengeren – tavaly egyedül Olaszország 11 307 főt. S a tengeren átkelni próbálók száma az idén csak tovább nőtt.

Számos szíriai azzal a szándékkal érkezik meg egy-egy európai országba, hogy továbbutazik máshová. A továbbvándorlásnak sok oka lehet: nem megfelelő befogadási körülmények, akadályok a menedékjogi eljáráshoz való hozzáférésben, családi kapcsolatok más európai országokban, vagy a remény, hogy másutt támogatóbb a menekültügyi ellátó rendszer és jobbak az integráció esélyei.

„A mai jelentés arra szólít föl, hogy Európa országai a nemzetközi jog szerint rájuk háruló felelősséggel összhangban adjanak átfogó választ a problémára, és egyértelműen mutassák ki a szolidaritásukat a régió országai iránt. Ennek részeként pedig erősítsék meg azokat a jogi lehetőségeket, amelyek hozzásegíthetik a szíriai menekülteket, hogy eljussanak Európába” – fogalmazott sajtótájékoztatóján Melissa Fleming.

Az UNHCR üdvözölte a módot, ahogyan a legtöbb európai ország kezeli a szíriai menekültek ügyét, benne azt a de facto moratóriumot, amely nem engedi a visszaküldésüket az anyaországukba, továbbá azt, ahogyan az országok többsége biztosítja a hozzáférést a menedékjogi eljáráshoz, illetve a nemzetközi oltalomban részesített szíriaiak magas arányát.

A jelentés mindazonáltal az UNHCR-t aggasztó hiányosságokra és problémákra is felhívja a figyelmet. Többek között arra, hogy a menekültek közül sokakat visszafordítanak a száraföldi és a tengeri határállomásokról – ilyen esetekről érkeztek jelentések Albániából, Bulgáriából, Ciprusról, Görögországból, Montenegróból, az Oroszországi Föderációból, Spanyolországból, Szerbiából és Ukrajnából.

Ugyancsak aggályos több helyen a menedékjogi eljáráshoz való késedelmes hozzáférés, illetve a függőben lévő menedékjogi eljárások halmozódása, a nem megfelelő befogadási körülmények, a családok újraegyesítése útjában álló bürokratikus és egyéb akadályok, a hátrányos helyzetű menedékkérők beazonosítását és támogatását szolgáló mechanizmusok hiánya, végül, de nem utolsósorban a menedékkérők fogvatartása.

Az UNHCR azt szeretné, ha az egyes országok megvizsgálnának minden lehetőséget, beleértve az áttelepítést a Szíriával szomszédos régióból, a humanitárius szükségleteken alapuló befogadást, a magán anyagi forrásokból támogatott befogadást, valamint az olyan programok használatát, mint a diák- és munkavállalói vízumok kiadása. Emellett az ENSZ Menekültügyi Szervezete azt is sürgeti, hogy az egyes országok aktívan tegyék lehetővé a családok újraegyesítését.

Az európai országok eddig 31 817 szíriai menekültnek ajánlották fel az áttelepítés, illetve a humanitárius és más jellegű befogadás lehetőségét. Az UNHCR arra kérte a kontinens országait, hogy 2015-ben és 2016-ban 100 ezer szíriai települhessen át vagy terjedjen ki rá a befogadás valamely más formája.

 A Szíriai menekültek Európában című jelentés itt letölthető: http://www.refworld.org/docid/53b69f574.html

Jihan, a vak szíriai édesanya és családja történetéről szóló képgaléra itt: http://unhcr.org/g-53bfbd4e9