Az UNHCR jelentése szerint 2011-ben rekordot döntött a menekültek száma: 800.000 ember kényszerült elhagyni hazáját világszerte

2012-06-18 Sajtóközlemény, Genf, 2012. június 18 – Az ENSZ Menekültügyi Fõbiztossága által közzétett jelentés szerint a 2011-es évben rekord számú üldözött kényszerült elhagyni hazáját; több ember vált menekültté, mint 2000 óta bármikor. Az UNHCR 2011. évi „Global Trends” (Globális Trendek) címû jelentése részletesen tárgyalja a 2010 vége óta egymást követõ […]

2012-06-18

Sajtóközlemény, Genf, 2012. június 18 – Az ENSZ Menekültügyi Fõbiztossága által közzétett jelentés szerint a 2011-es évben rekord számú üldözött kényszerült elhagyni hazáját; több ember vált menekültté, mint 2000 óta bármikor.

Az UNHCR 2011. évi „Global Trends” (Globális Trendek) címû jelentése részletesen tárgyalja a 2010 vége óta egymást követõ humanitárius válsághelyzetek (elefántcsontparti, líbiai, szomáliai, szudáni események) miatt kialakult menekülthullámok mértékét. Összesen 4,3 millió ember kényszerült otthonából elmenekülni, akik közül 800.000 ember hagyta el származási országát és vált menekültté külföldön.

“2011. drámai mértékû szenvedéseket hozott. Rengeteg ember került válságos helyzetbe nagyon rövid idõ alatt, és óriási volt az érintettek személyes vesztesége” – mondta António Guterres, az ENSZ menekültügyi fõbiztosa, az ENSZ menekültügyi szervezetének vezetõje. “Azért azonban hálával tartozunk, hogy a menekültek védelmének nemzetközi rendszere nagyrészt stabilan mûködött és a határok is nyitva álltak. Embert próbáló idõket élünk.” – tette hozzá.

2011 végén világszerte 42,5 millió ember szorult nemzetközi védelemre, beleértve 15,2 millió  menekültet, 26,4 millió belsõ menekültet, 895.000 menedékkérõt. Az újonnan menekültté vált emberek nagy száma ellenére a teljes létszám alacsonyabb volt, mint 2010 végén, amikor is  43,7 millió embert számláltak az UNHCR menekültügyi statisztikái.

A csökkenés oka az, hogy nagy létszámú belsõ menekült települt haza önként a szülõföldjére (összesen 3,2 millió, ami a belsõ menekültek tekintetében a legnagyobb létszámú hazatelepülési hullám volt az elmúlt évtizedben.) Ami a menekülteket illeti, noha 2011-ben többen települtek haza közülük, mint egy évvel korábban, a 2011-es esztendõben hazatelepült menekültek létszáma  (532.000 fõ) a harmadik legalacsonyabb szám volt az elmúlt évtizedben.

Tíz éves összehasonlításban a Globális Trendek címû jelentés számos aggasztó fejleményre mutat rá: ezek egyike, hogy folyamatosn nõ a kényszervándorlás mértéke, hiszen az érintettek létszáma az elmúlt öt esztendõ mindegyikében meghaladta a 42 milliót. Egy másik szomorú tény, hogy aki manapság menekültté válik, számíthat rá, hogy hosszú évekig az is marad, menekülttáborokban, vagy megfelelõ ellátás nélkül, különféle városi szálláshelyeken élve. Az UNHCR mandátuma alá tartozó, mintegy 10,4 millió menekült közel háromnegyede (7,1 millió) már hosszú ideje, legalább öt éve várja sorsa jobbra fordulását.

A kibocsátó országok között Afganisztán áll az élen (2,7 millió menekülttel), majd Irak következik (1,4 millió), Szomália (1,1 millió), Szudán (500.000), valamint a Kongói Demokratikus Köztársaság (491.000).

A világ menekültjeinek közel négyötöde szomszédos országokba menekül, amint az kiderül a világ legnépesebb menekültcsoportjait befogadó államok statisztikai adataiból: például Pakisztánban 1,7 millió menekült él, Iránban 886.500, Kenyában 566.500, Csádban pedig 366.500.

Az iparilag fejlett államok közül Németországban van a legtöbb menekült (571.700 fõ). Az egyénileg újonnan benyújtott kérelmek tekintetében pedig Dél-Afrika állt az élen (107.000 egyéni kérelemmel) tavaly csakúgy, mint az elmúlt négy esztendõben.

Az UNHCR eredeti mandátuma arra szólt, hogy segítse a világ menekültjeit, ám az alapítása óta eltelt hat évtizedben az ENSZ menekültügyi szervezetének tevékenysége kiterjedt a belsõ menekültek és a hontalanok védelmére is (hontalanok alatt azokat a személyeket értve, akiknek nincsen hivatalosan elismert állampolgársága, és nem élhetnek az állampolgársághoz fûzõdõ jogokkal). A 2011. évi Globális Trendek jelentésbõl kiderül: az UNHCR mindössze 64 kormánytól kapott statisztikai számokat az országukban élõ hontalanokról, vagyis csupán a világ összes hontalanjának (kb. 12 millió fõ) egynegyedérõl rendelkezik pontos adataokkal.

Nem minden kényszervándor tartozik az UNHCR felelõsségi körébe, aki szerepel a 2011. évi statisztikai jelentésben. A világ 42,5 millió kényszervándora közül 4,8 millió emberrõl az UNHCR testvérszervezete, az UNWRA (az ENSZ Palesztin Menekülteket Segélyezõ Szervezete) gondoskodik.  A világon élõ 26,4 millió belsõ menekült közül 15,5 millió részesül az UNHCR védelmében és ellátásában. Az UNHCR felelõsségi körébe tartozó menekültek és belsõ menekültek 25,9 milliós létszáma 700.000 fõvel nõtt 2011-ben.

Globális Trendek jelentés az UNHCR legfõbb éves jelentése a világ kényszervándorainak létszámáról.  További adatok hozzáférhetõk az évente megjelenõ Statisztikai Évkönyvekben, valamint az iparilag fejlett országokról kiadott jelentésekben.