کمک های بیشتر آژانس پناهندگان سازمان ملل برای مبارزه با ویروس کرونا به ایران رسید

کارمند آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد اقلام کمکی، وارد شده به صورت هوایی، برای پشتیبانی از پاسخ ملی ایران به ویروس همه گیر کورونا را دریافت می کند.
© کمیساریا/ثمر ملکی

آژانس پناهندکان سازمان ملل متحد (کمیساریا) طی هفته گذشته بار هوائی دوم خود به وزن 1.8 تن از اقلام پزشکی لازم برای حمایت بیشتر از پاسخ ملی مبارزه با ویروس کرونا در جمهوری اسلامی ایران را دریافت کرد.

بار مذکور که طی سه پرواز از شانگهای چین در فرودگاه امام خمینی تهران به زمین نشست، حامل اقلام محافظت شخصی حیاتی می باشد. این اقلام بمنظور حمایت کادر ارائه دهنده خدمات بهداشتی وبشردوستانه وزارت بهداشت ایران واداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی، در کمک به پناهندگان و جامعه میزبان می باشد.

این کمک مکمل بار هوائی اولی است که در تاریخ 4 فروردین ماه حامل حدود 4.4 تن اقلام محافظی شخصی و داروهای ضروری برای کمک به تامین نیازهای سیستم بهداشنتی ایران بود. درحالی که دولت ایران موفق به افزایش میزان تولید داخلی اینگونه اقلام پزشکی لازم شده و در حالی که کارآفرینان شخصی– از جمله پناهندگان – نیز کارهای خود را به سمت سهیم شدن در پاسخ ملی مبارزه با ویروس کرونا تغییر دادند، در این روزهای دشوار ایران همواره از دریافت اقلام بیشتر برای حمایت از سیستم بهداشتی استقبال می کند.

نزدیک به یک میلیون پناهنده و 1،5 – 2 میلیون افغانستانی بدون مدرک درایران زندگی می کنند که به خدمات رایگان بهداشت اولیه و نیز به تستها ، درمان و بستری رایگان مرتبط به ویروس کرونا مشابه جامعه میزبان دسترسی دارند.

کمیساریا به حمایت بیشتر خود از تلاشهای دولت برای رویارویی با این بحران بهداشت عمومی که پیشتر هم بر اثر تحریمهای اقتصادی تحت فشار بوده، با تمرکز بر استانهای میزبان پناهندگان، ادامه می دهد.

آقای فریسن، نماینده کمیسر عالی آژانس پناهندگان سازمان ملل می گوید: ” تا همه در امنیت نباشند هیچکس در امنیت نیست. اطمینان از اینکه پناهندکان نیز مانند جامعه میزبان به درمان دسترسی داشته باشند  برای کاهش میزان آلودگی و سرکوب کردن همه گیری ویروس کرونا در ایران ضروری است .”

چند پرواز دیگر حامل اقلام کمکی، داروئی و محافظتی بیشتر برای هفته های آتی برنامه ریزی شده اند،

کمیساریا همواره با شرکای دولتی، آژانسهای سازمان ملل از جمله سازمان بهداشت جهانی و سازمانهای غیر دولتی ملی و بین المللی برای افزایش آگاهی میان جوامع پناهاندگان و میزبان همکاری می کند. طی ماه گذشته کمیساریا اقلام بهداشتی برای پناهندگان و پرسنل خدمات بشردوستانه در مناطق میزبان پناهنده  توزیع کرده، به ارائه آگاه سازی بیشتر در بین جوامع پناهندگان و میزبان پرداخته و اقدام به ارائه “یکبار کمک نقدی” برای کسانی که مستقیما از ویروس کرونا آسیب دیده اند و آنهایی که بصورت خاص از نظر حمایتی آسیب پذیر هستند را آغاز کرده است تا به آنها کمک کند بتوانند نیازهای اولیه خود را بمدت سه ماه پوشش دهند.

منابع اهدائی از کمک کنندگان برای تامین این نیاز لازم نقش بسزائی داشته است. فریسن می گوید: “بواسطه کمکهای مداوم و سخاوتممندانه دولت ژاپن، کمیساریا توانسته است از آنهایی که در این بحران بهداشت عمومی ویروس کرونا که ایران را نیز مانند سراسر دنیا متاثر کرده است، حمایت کند.” وی ادامه داد:” همچنین کمکهای صندوق مرکزی پاسخ به بحران سازمان ملل متحد نیز بما کمک کرده است تا برخی کمک ها را سریع تامین کرده و در اختیار قرار دهیم.”

کمیساریا سریعا برای اقدامات اورژانسی ویروس کرونا و برای حمایت از سیستم ملی مراقبت بهداشتی که پناهندگان نیز به آن دسترسی دارند، نیاز به مبلغ 18،6 میلیون دلار دارد. این بخشی از نیازهای بودجه ای جهانی کمیساریا می باشد و بخشی از درخواست گسترده تر کلی سازمان ملل متحد ، بمنظور تامین نیازهای بهداشت عمومی جوامع پناهنده و میزبان که بر اثر شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان بوجود آمده اند.

ویروس کرونا و تاثیرات آن نیازهای جاری بشردوستانه را شدیدتر خواهد کرد و نیازمند همبستگی با کشورهایی مانند ایران است که بصورت جدی تر از آن آسیب دیده اند. پیش بینی می شود که جوامع پناهنده و میزبان آنان را فراتر از تنها سلامتی آنها آسیب بزند. لذا کمیساریا از جامعه بین المللی درخواست دارد تا از اقدامات خود زیر چتر راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغانستانی حمایت کنند. در ایران، کمیساریا مبلغ 98،7 میلیون دلار نیاز دارد تا از دولت ایران حمایت کند تا بتواند به سیاست های فراگیر مثال زدنی خود را حفظ و پایدار برقرار نگاه دارد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ثمر ملکی تماس حاصل نمایید:

[email protected], 00982189349110