معیشت

کمیساریا از دولت ایران در اجرای مجموعه متنوعی از پروژه های معیشتی از جمله ارائه آموزش فنی و حرفه ای به پناهندگان، تاسیس کسب و کارهای خانگی؛ دسترسی به وام و تامین تجهیزات و ابزار برای ایجاد یا گسترش مشاغل با مدیریت پناهندگان پشتیبانی می کند.

بهبود وضعیت معیشت پناهندگان از طریق شمول اقتصادی در دستیابی به حمایت و راه حل های پایدار برای پناهندگان در ایران کلیدی است.

“شمول اقتصادی به معنای قادر ساختن پناهندگان برای مشارکت در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است. این امر یکی از مهم ترین کلیدها برای باز کردن راه حل های پایدار برای پناهندگان است.”

فیلیپو گراندی، کمیسر عالی آژانس پناهندگان سازمان ملل

به لطف سیاست های فراگیر دولت، پناهندگان در ایران قادر به فعالیت در طیف وسیعی از مشاغل هستند.

توانمندسازی پناهندگان همچنین بدین معنی است که آنها می توانند برای جوامع ایرانی که چندین دهه سخاوتمندانه میزبان آنها بوده اند مفید واقع شوند. مشاغل با مدیریت پناهندگان با ایجاد شغل برای سایر پناهندگان و جامعه میزبان، اقتصادهای محلی را رونق داده و نوآوری در صنایع محلی را ارتقا داده اند. این یک وضعیت برد-برد است.

کمیساریا از طریق راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغانستانی (SSAR) مهارت ها و ظرفیت های پناهندگان را به گونه ای افزایش می دهد که در صورت برقراری امنیت در افغانستان برای بازگشت، بتوانند مجددا در جامعه خود ادغام شده و در بازسازی کشورشان مشارکت کنند.

کمیساریا با شرکای دولتی و غیر دولتی خود در ایران برای فراهم سازی فرصت های معیشتی برای پناهندگان مطابق با معیشت و شمول اقتصادی پناهندگان (2019-2023) راهبرد جهانی همکاری می کنند.

بهبود وضعیت معیشت و دستیابی به شمول اقتصادی پناهندگان نمی تواند به تنهایی توسط کمیساریا انجام شود و مستلزم مشارکت طیف گسترده ای از دست اندرکاران، اعمال نفوذ افزایش ارزش افزوده و موقعیت راهبردی عاملین مختلف است.

یافتن راههای عملی برای افزایش مشارکت طیف وسیعی از عاملین برای حمایت بهتر از پناهندگان و کاهش فشار بر جوامع میزبان، عنصری اصلی در مجمع جهانی پناهندگان است که اولین اجلاس آن در 26 و 27 آذر ماه 1398 در ژنو، سوئیس برگزار می شود.