مناقصه‌ها و مزایده‌ها

سرویس و نگهداری تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات کمیساریا

مهلت ارسال پیشنهادات: ۲۳ اسفند ۱۳۹۹

مدارک مورد نیاز