مناقصه‌ها و مزایده‌ها

تجهیزات برای تاسیس کارگاه تولید توپ ورزشی

مهلت ارسال پیشنهادات: 24 آبان 1399

مدارک مورد نیاز

لوازم اداری و کامپیوتری

مهلت ارسال پیشنهادات: 24 آبان 1399

مدارک مورد نیاز

دستگاه کپی زیراکس و مواد مصرفی

مهلت ارسال پیشنهادات: 24 آبان 1399

مدارک مورد نیاز

تجهیزات سالن ورزشی

مهلت ارسال پیشنهادات: 24 آبان 1399

مدارک مورد نیاز