تماس با ما

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کمیساریا در ایران، لطفا با ما تماس بگیرید:

 آقای حسین عیدی‌زاده، دستیار ارشد روابط خارجی، ۰۲۱۸۹۳۴۹۱۴۷