واحد عملیاتی دوغارون

واحد عملیاتی دوغارون در مجتمع اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی در مرز ایران و افغانستان واقع شده است، سایر شرکا از جمله اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی، مرکز آموزش خطر مین جمعیت حلال احمر و مرکز بهداشتی وزارت بهداشت نیز در این مجموعه مستقر هستند.

با توجه به وخیم تر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان طی سال های اخیر ، بازگشت داوطلبانه به طرز چشمگیری کاهش یافته است. با این وجود، وضعیت اقتصادی در ایران عاملی مشوق برای شمار فزاینده ای از پناهندگان برای تصمیم گیری برای بازگشت داوطلبانه، علی رغم وضعیت امنیتی نامشخص در افغانستان است.

 

ساعات کار : یکشنبه تا پنج شنبه از ساعت 08:30 تا 16:45

ایمیل : [email protected] 

تلفن :  54557355 (051)

 فکس :54557358 (051)

آدرس:

واحد عملیاتی دوغارون

جمهوری اسلامی ایران

استان خراسان رضوی، کمپ انصار

تایباد 9594144381