Danmarks nødhjælpspulje til UNHCR hjælper 160.000 sydsudanesiske flygtninge i Sudan

Næsten 160.000 sydsudanesiske flygtninge er ankommet til Sudan i løbet af første halvår af 2017.

Næsten 160.000 sydsudanesiske flygtninge er ankommet til Sudan i løbet af første halvår af 2017.

I lyset af en af de største nødsituationer i Afrika i dag, byder UNHCRs repræsentant i Sudan, Noriko Yoshida, Danmarks bidrag på 1 mio. USD til Sydsudan-indsatsen velkommen.

”På et tidspunkt, hvor vi ser så mange desperate flygtninge, der kommer over grænsen til Sudan og andre lande i regionen, er det opmuntrende at opleve støtten fra det danske folk og vide, at I står sammen med os i bestræbelserne på at dække øjeblikkelige behov og hjælpe os med at redde liv,” sagde Yoshida.

Yoshida udtrykte også taknemmelighed over Sudans vedvarende storsind ved at modtage flygtninge og holde landets grænser åbne. Mere end 400.000 flygtninge fra Sydsudan er ankommet til landet siden december 2013. Størstedelen af de nyankomne, over 80 procent, er kvinder og børn.

“I sidste ende bliver vi nødt til at finde en løsning i Sydsudan, så folk ikke er nødt til at flygte til nabolandene,” fortsatte Yoshida. ”Økonomisk støtte til den humanitære indsats er vigtig, såvel som bestræbelserne på at sikre fred, hvor Danmark og andre lande spiller en vigtig rolle som medlemmer af FN.”

Yoshida sendte specifik ros til det sudanesiske folk: “I de små landsbyer og byer langs Sudans grænser deler de almindelige sudaneserer det, de har, med de ankomne flygtninge, sågar når de selv har begrænsede mængder af mad og vand. Det er ægte gavmildhed.”

Yoshida sagde, at det danske nødhjælpsbidrag vil hjælpe UNHCR til at støtte både flygtninge og de værtssamfund, der modtager flygtninge, blandt andet gennem lokale sundhedsfaciliteter og skoler, som sudanesere og flygtninge har lige adgang til.

UNHCR hjælper flygtninge, der bor uden for lejre. Det begrænser den isolation, som flygtninge ofte møder, når de kun befinder sig i lejre. Denne ”uden-for-lejr”-tilgang øger også flygtningenes overlevelsesevne, og den giver folk en bedre chance for at genopbygge og leve normale liv. Men der er akut behov for mere hjælp til de lokalsamfund, der kæmper for at hjælpe flygtningene.

UNHCR og dets samarbejdspartnere har appelleret for 883,5 mio. USD fra internationale donorer som Danmark til at bistå flygtninge og værtssamfund, der er berørt af situationen i Sydsudan, og heraf er 102,8 mio. USD nødvendige for at dække behovene i Sudan. Per Juli 2017 er mindre end en fjerdedel af midlerne kommet ind. Den aktuelle prioritet er levering af øjeblikkelig og livreddende støtte til nyankomne flygtninge, herunder mad, sundhed, ernæring, ikke-fødevare assistance og uddannelse.

Danmark som UNHCR-donor

Danmark bidrager i starten af hvert år med en nødhjælpspulje (Emergency Reserve Fund) på 50,5 mio. DKK (7,2 mio. USD), som UNHCR kan fordele til indsatser, hvor behovene er mest akutte. Puljens fleksibilitet gør det muligt for UNHCR at reagere på nødsituationer, hvilket redder liv og hjælper mennesker på flugt med kritiske beskyttelsesbehov og akutte, basale fornødenheder.

Danmark har længe været placeret blandt UNHCRs top ti donorer og var UNHCRs 9. største donor i 2016. Udover nødhjælpspuljen (Emergency Reserve Fund) yder Danmark også et andet fleksibelt bidrag på 160 mio. DKK i ikke-øremærket støtte. Dette bidrag er af afgørende betydning for støtten til blandt andet såkaldte ”glemte” flygtningekriser, der er kritisk underfinansierede, fordi de kun modtager minimal offentlig opmærksomhed.