Danmark støtter UNHCR med 40,5 mio. kr. til Rohingya-flygtninges kritiske behov

Dagligt ankommer nye Rohingya-flygtninge til Bangladesh. Danmarks bidrag støtter UNHCR’s indsats for at etablere et område til nyankomne.

Humaira, 40 år, kryber sammen i mudderet uden for sit midlertidige telt med to af sine syv børn. Hun vandrede i fire dage fra Myanmar med sin familie. © UNHCR/Paula Bronstein

Mere end en halv million Rohingya-flygtninge er flygtet fra vold i Myanmar – og tallet vokser fortsat. De går i dagevis eller sætter ud på farlige rejser over havet. De ankommer udmattede, sultne og til tider syge – og de har behov for international beskyttelse og humanitær hjælp.

Disse flygtninge er en statsløs muslimsk minoritet i Myanmar. Den seneste udvandring begyndte 25. august 2017, da vold brød ud i Myanmars Rakhine stat. Størstedelen af de flygtninge, der når Bangladesh, er kvinder og børn, herunder nyfødte babyer. Mange andre er ældre mennesker, der har brug for yderligere hjælp og beskyttelse.

I takt med at flere flygtninge ankommer hver dag, er der et akut behov for nødtelte, tæpper og andre former for nødhjælp. For at minimere riskoen for vand- og luftbårne sygdomme, har både flygtninge og lokalsamfund et presserende behov for mere rent vand, sundhedspleje og andre forsyninger. Gravide kvinder, mindre børn og de ældre er særligt udsatte.

Som reaktion har UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, anmodet om 83,7 mio. USD til at kunne imødekomme de kritiske behov. UNHCR har allokeret 8,5 mio. kr fra den danske nødhjælpspulje (Emergency Reserve Fund) til flygtningenes behov. Derudover har Danmark ydet et betydeligt bidrag på 32 mio. kr til UNHCR, hvilket blev annonceret ved den fælles donorkonference for Rohingya-krisen i Genève 23. oktober. Konferencen var organiseret af UNHCR, IOM (Den Internationale Migrationsorganisation) og OCHA (FN’s Kontor for Nødhjælpskoordination).

Den afgørende finansiering understøtter UNHCR’s indsats – sammen med Bangladesh’ regering og partnere på jorden – for at etablere et sted, hvor flygtningene kan bo, tæt ved de allerede fyldte Kutupalong og Nyapara flygtningelejre. Dette inkluderer beskyttelse, støtte til lokalplanlægning, etablering af latriner og brønde til at forbedre vandfaciliteter og de sanitære forhold, samt uddeling af nødtelte og andre nødvendige materialer til folks overlevelse.

Medio oktober talte UNHCR’s nødhjælpshold 182 personer i Bangladesh, herunder 84 nationale kolleger, og UNHCR har via lufttransport sendt godt 700 tons livreddende nødhjælp til Bangladesh, herunder telte, plasticlagener, tæpper, myggenet, køkkenudstyr og vanddunke.

UNHCR arbejder også med partnere for at styrke beskyttelsen af flygtninge ved at indsamle data på familieprofiler og sårbarheder, hvilket bidrager til at forbedre nødhjælpsleverancerne og planerne for fremtidige løsninger. For de flygtninge, der har særlige behov – eksempelvis ofre for kønsbaseret vold eller udsatte børn – støtter UNHCR etableringen af sikre zoner og henvisning til den rette hjælp.

”Når nye flygtningekriser opstår, eller eksisterende kriser eskalerer, er det vigtigt for UNHCR at være fleksibel og kunne tilpasse sig nye betingelser for at kunne redde liv og hjælpe fordrevne mennesker med deres kritiske beskyttelsesbehov. UNHCR tildeler i øjeblikket både ressourcer og personale til at imødekomme Rohingya-flygtningenes presserende behov og til at udvide vores operationer sammen med partnere. Det danske bidrag på 40,5 mio. kr. vil gøre det muligt for UNHCR at fortsætte bestræbelserne på at stabilisere situationen,” siger UNHCR’s fungerende Repræsentant for Nordeuropa, Wilfried Buchhorn.

Læs mere om, hvordan UNHCR øger nødhjælpen til Rohingya-flygtningene i Bangladesh

Danmark som UNHCR-donor

Danmark har længe rangeret blandt UNHCR’s top-ti donorer og var i 2016 UNHCR’s niendestørste donor med et samlet bidrag på 389,5 mio. kr til UNHCR, hvoraf 80 procent var fleksibel og uafgrænset finansiering.

Derudover bidrager Danmark med en nødhjælpspulje (Emergency Reserve Fund) på 50,5 mio. kr. i begyndelsen af hvert år, som UNHCR kan dirigere derhen, hvor behovet er mest presserende.