UNHCR lancerer det første globale flygtningeforum

UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, er glad for at kunne præsentere det første globale flygtningeforum nogensinde. Det finder sted den 17. og 18. december 2019 i Genève i Schweiz.

Begivenheden, som foregår på ministerniveau, bliver organiseret med  Schweiz som medvært og i samarbejde med også  Tyrkiet, Tyskland, Etiopien og Costa Rica. FN’s generalsekretær forventes at deltage.

Med millioner af mennesker påvirket af krig, konflikter og forfølgelse vil det globale flygtningeforum være en mulighed for, at lande kan tage bestik af den aktuelle situation og styrke de internationale tiltag. Det følger op på den nye, globale flygtningeaftale (Global Compact on Refugees), som blev vedtaget i december af FN’s Generalforsamling, og det globale flygtningeforum udgør en del af aftalens implementering.

Den globale flygtningeaftale forsøger – i henhold til princippet om ligelig fordeling af byrder og ansvar – at forbedre det globale svar på flygtningesituationer ved at yde stærkere støtte til lande og samfund, som tager imod flygtninge, samtidig med at flygtninge bliver klædt på til bedre at kunne klare sig selv. Målet er også at øge antallet af pladser i kvoteprogrammer  til de mest sårbare flygtninge og andre supplerende legale adgange til at komme i sikkerhed i tredjelande samt forbedre vilkårene i flygtningenes oprindelseslande.

Det globale flygtningeforum er en unik mulighed for stater og andre aktører til at finde sammen og præsentere banebrydende nye tiltag, som de vil iværksætte for at mindske presset på værtslandene, øge flygtninges evne til at klare sig selv og søge løsninger.

Forummet bringer regeringer, internationale organisationer, lokale myndigheder, det civile samfund, den private sektor, værtslande og flygtninge sammen. Nye bidrag og forslag til at fremme disse målsætninger forventes på forummet og efterfølgende.

Den globale aftale om flygtninge danner grundlag for, at værtslande og -samfund kan modtage en rettidig, forudsigelig og bæredygtig støtte. Den giver værtslande mulighed for at nyde godt af yderligere udviklingsarbejde, både parallelt med og som supplement til den igangværende humanitære indsats. Den sikrer endvidere, at løsninger er det primære fokus helt fra starten.

“Flygtningesituationer påvirker hele regioner og områderne omkring dem. Udfordringerne, der følger af fordrivelse, kan ikke løses alene, men kræver fælles visioner og ambitioner blandt alle lande, kombineret med reelle, konkrete handlinger. Det er målet for den globale aftale om flygtninge og det, som vi arbejder hen imod på det globale flygtningeforum,” siger FN’s Flygtningehøjkommissær  Filippo Grandi.

Forummet giver også stater og andre aktører mulighed for fremvise god praksis, både med hensyn til specifikke flygtningesituationer og på et globalt plan. Disse erfaringer illustrerer, hvordan veltilrettelagte og omfattende indsatser allerede hjælper flygtninge og værtssamfund i mange dele af verden. De er også afgørende som  inspiration for det internationale samfund til fremadrettet at udvikle virkningsfulde tiltag, der kan føre momentum fra den globale aftale videre.

Det første globale flygtningeforum fokuserer på seks områder: mekanismer for byrde- og ansvarsfordeling,  uddannelse, arbejde og levebrød, energi og infrastruktur, løsninger og beskyttelseskapacitet.