Danmark er medvært ved regional konference om inklusion af flygtninge

I disse dage bringer Etiopien, det danske Udenrigsministerium og UNHCR en række lande fra Afrikas Horn sammen for at dele gode erfaringer og forbedre den lokale inklusion af flygtninge.

Når flygtninge inkluderes og får adgang til uddannelse, jobmarked og services, kan de blive selvforsørgende og bidrage til vækst og udvikling i de lande, der huser dem. Og netop inklusion af flygtninge er et af de helt centrale elementer i den globale flygtningepagt, Global Compact on Refugees, der blev vedtaget af FNs medlemslande for knap et år siden for at styrke verdens respons på store flygtningestrømme.

Ved det første Global Refugee Forum, der afholdes i Genève til december, skal det internationale samfund gøre status på fremskridtene og forpligte sig på yderligere tiltag for at nå flygtningepagtens målsætninger. Men allerede i denne uge zoomer flere lande i Østafrika ind på, hvordan det så går med at omdanne intentioner til praksis.

På konferencen ”Delivering the Global Compact on Refugees” vil regeringer og aktører fra landene på Afrikas Horn – herunder nogle af de lande, der huser allerflest flygtninge på kontinentet – dele gode erfaringer og udveksle tanker om den videre vej frem for at sikre flygtninge større frihed og bedre inklusion i deres værtssamfund.

Konferencen er organiseret af Etiopien, Danmarks Udenrigsministerium og UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, og deltagerne tæller bl.a. regeringsrepræsentanter fra Etiopien, Uganda, Somalia, og Djibouti, flere danske ambassadører samt repræsentanter fra Den Afrikanske Union, IGAD og UNECA.

Værtslandet Etiopien reviderede tidligere i år sin flygtningelovgivning og har taget de første af en række skridt i progressiv retning. Landet vil fjerne adskillige barrierer for landets mere end 700.000 flygtninge, der primært kommer fra Sydsudan, Eritrea og Somalia. Flygtningenes adgang til beskæftigelse og iværksætteri, uddannelse, dokumentation bliver styrket, og de får langt større bevægelsesfrihed.

Den inkluderende tilgang har allerede skabt synlige resultater, eksempelvis på uddannelsesområdet. Langt flere flygtningebørn går i skole – og det sammen med etiopiske børn og unge og på alle niveauer. Således er næsten 36.000 yderligere flygtningebørn startet i grundskole, 3.900 flygtningeunge er i gang med ungdomsuddannelse, og 700 studerende med flygtningebaggrund er blevet optaget på offentlige universiteter i Etiopien under en cost-sharing model, hvor regeringen dækker 75 procent af udgifterne.

Konferencen finder sted over to dage, 31. oktober-1. november i Etiopiens hovedstad Addis Ababa.